Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Avtal och överenskommelser

Barn och unga

Barnkonventionen

JämtBus

Barn och ungdomsvård
Riktlinjerna omfattar all kommunal och regionkommunal verksamhet som på något sätt arbetar med barn och unga och där huvudmannaskapet utgår från ett offentligt uppdrag enligt lagstiftningen. Detta innebär att även enskilda verksamheter oavsett huvudman omfattas av riktlinjerna i samverkansdokumentet såsom t.ex. fristående skolor, enskilda förskolor, upphandlade verksamheter m.fl.

Habilitering — barn och ungdom

  • Regeringsrättsdom
  • Ansvarsfördelning mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom regionen och kommunerna i Jämtlands län gällande barna och ungdomar t o m 20 år — beslut i "gråzonsgrupp" 2003-02-11

Familjecentraler
Avtal finns bara mellan Östersunds kn och landstinget( saknas i JLLs diarium), ytterligare 5 kommuner har familjecentraler (2010).
Pågår diskussion kring hur länet ska ha det ang familjecentralsverksamheter, samarbetsformer, utveckling etc. Bifogat är samverkansavtal i Bräcke - men status osäkert pga ej påskrivet dokument.

Nyanlända
Kvalitetssäkrade snabba rutiner för smitta och hälsoundersökning vid mottagande.

Särskoleinskrivningar
Länsgemensamma rutiner för utredningar och beslut om särskoleinskrivning

Bilaga: Överenskommelse om landstingsgemensamma rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagning

Hälsosamtal i skolan

Sidansvarig: Ingela Jönsson, tel: +4663147762, e-post: ingela.jonsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-08-29.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 10:33