Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Samverkan Kommun-Region inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Avtal och överenskommelser mellan Region Jämtland Härjedalen och samtliga kommuner i Jämtlands län

Sammarbetspartners Jämtlands kommuner + Region Jämtland Härjedalen Bräcke kommun Ragunda kommun Krokoms kommun Östersunds kommun Stömsunds kommun Bergs kommun Åre kommun Härjedalens kommun Region Jämtland Härjedalen

Webbplatsen innehåller samlade avtal och överenskommelser mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län och ska bidra till ett enhetligt förhållningssätt och agerande inom de gemensamma sakområdena i länet.

De ska också kunna användas av ledningen inom de olika verksamheterna, för att ge en gemensam, samlad bild av samverkansområden mellan regionen och kommunerna i länet.

I detta samarbete ska vi ha ett gott etiskt förhållningssätt till varandra och samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska visa respekt för varandras uppdrag genom att:

  • ha förtroende för varandras kompetens
  • lita på att alla gör sitt bästa
  • vara lojala mot fattade beslut och gällande rutiner
  • bara förfoga över egna resurser vilket innebär att vi inte lovar insatser hos annan huvudman

Sidansvarig: Ingela Jönsson, tel: +4663147762, e-post: ingela.jonsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-07.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 24/05 09:46