Jämtlands Läns Landstings logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Symbolbild för funktionen Dela med dig
Dela med dig

Du är här:

Innehåll

Handlingar och protokoll

2014

Landstingsfullmäktige

Februari 11-12
KungörelsePDF (pdf, 51.1 kB)
HandlingarPDF (pdf, 5.2 MB)
Bordlagda interpellationer och frågorPDF (pdf, 359.7 kB)
Ärende nr 15PDF (pdf, 3.1 MB)
InterpellationPDF (pdf, 42.9 kB)
ProtokollPDF (pdf, 355.3 kB)

April 15-16
KungörelsePDF (pdf, 52.9 kB)
HandlingarPDF (pdf, 2.3 MB)
InterpellationPDF (pdf, 35.5 kB)
Ärende 5PDF (pdf, 137.5 kB)
Ärende 14PDF (pdf, 3.1 MB)
Årsredovisning 2013PDF (pdf, 3.4 MB)
Revisionsberättelser 2013PDF (pdf, 2.5 MB)
Årsredovisningar 2013, del 1PDF (pdf, 3.9 MB)
Årsredovisningar 2013, del 1aPDF (pdf, 10.4 MB)
Årsredovisning 2013, del 2PDF (pdf, 3.4 MB)
Revisionsberättelse för år 2013PDF (pdf, 684.3 kB)
ProtokollPDF (pdf, 532.5 kB)

Juni 17-18
KungörelsePDF (pdf, 225.4 kB)
Handlingar 1-13PDF (pdf, 2.4 MB)
Handlingar 15-20PDF (pdf, 3.4 MB)
Handlingar 20-25PDF (pdf, 4.3 MB)
Handlingar 26-35PDF (pdf, 2.5 MB)
Ärende nr 7PDF (pdf, 3.9 MB)
Interpellation, frågor, motionPDF (pdf, 102.5 kB)
Komplettering ärende 16-18, 32-33PDF (pdf, 597.4 kB)
Ärende 16 Landstingsplan/RegionplanPDF (pdf, 2.3 MB)
Revisorernas uttalande om delårsbokslutetPDF (pdf, 253.2 kB)
ProtokollPDF (pdf, 758.6 kB)

Oktober 13-14
KungörelsePDF (pdf, 62.6 kB)
Ärende nr 5PDF (pdf, 260.3 kB)
Kompletterande handlingarPDF (pdf, 311.9 kB)
Handlingar del 1PDF (pdf, 4.5 MB)
Handlingar del 2PDF (pdf, 2.5 MB)
Red ändr Delårsbokslut augusti 2014PDF (pdf, 390.7 kB)
Delårsbokslut augusti 2014PDF (pdf, 1.8 MB)
Uppföljning av landstingsplanen aug-2014PDF (pdf, 818.7 kB)
LUP 2015-2025PDF (pdf, 1.2 MB)
Bilaga LUPPDF (pdf, 1.3 MB)
Protokoll inkl omröstningsprotokollPDF (pdf, 464.3 kB)

November 25
KungörelsePDF (pdf, 55.5 kB)
HandlingarPDF (pdf, 2.6 MB)
InterpellationPDF (pdf, 55.6 kB)
InterpellationPDF (pdf, 26.9 kB)
Handlingar del 2PDF (pdf, 4.2 MB)
Reviderad Regionplan 2015-2017PDF (pdf, 2.3 MB)
InterpellationPDF (pdf, 47.8 kB)
Protokoll § 195-197PDF (pdf, 84.9 kB)
Protokoll inkl omröstningsprotokollPDF (pdf, 470.4 kB)

December 10
KungörelsePDF (pdf, 217.2 kB)
HandlingarPDF (pdf, 7.1 MB)
Bordlagda interpellationer och frågorPDF (pdf, 428 kB)
Reviderad Regionplan 2015-2017PDF (pdf, 2.3 MB)
Inledande text till reviderad regionplanPDF (pdf, 121.9 kB)
Moderata landstingsgruppens förslag till regionplan 2015-2017PDF (pdf, 12.2 MB)
Centerpartiets förslag till regionplan 2015-2017PDF (pdf, 6.4 MB)
Centerpartiets förslag politisk organisation och styrningPDF (pdf, 533.9 kB)
Protokoll § 237-240PDF (pdf, 893.9 kB)

Beredningar

Beredningen för demokrati och folkhälsa

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 2014-01-20.pdföppnas i nytt fönster 130 kB
PDF 2014-03-17.pdföppnas i nytt fönster 136.5 kB
PDF 2014-06-03.pdföppnas i nytt fönster 126.3 kB
PDF 2014-11-18.pdföppnas i nytt fönster 81.3 kB
PDF Kallelse 2014-12-15 dem.pdföppnas i nytt fönster 160.4 kB

Beredningen för
vård och rehabilitering

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF 2014-03-20.pdföppnas i nytt fönster 213.5 kB
PDF 2014-06-04.pdföppnas i nytt fönster 181.2 kB
PDF Kallelse 2014-12-15 VoR.pdföppnas i nytt fönster 157.6 kB

Särskilda beredningen för
översyn av politisk organisation
efter 2014

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek

Råd

Landstingets pensionärsråd

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF LPR protokoll 2014-01-30.pdföppnas i nytt fönster 120.3 kB
PDF LPR protokoll 2014-03-27.pdföppnas i nytt fönster 113.4 kB
PDF LPR protokoll 2014-06-12 .pdföppnas i nytt fönster 105.5 kB
PDF Bilaga LPR 2014-06-12 .pdföppnas i nytt fönster 703.8 kB
PDF LPR protokoll 2014-08-28 .pdföppnas i nytt fönster 142.6 kB
PDF Bilaga LPR protokoll 2014-08-28 .pdföppnas i nytt fönster 337.8 kB
PDF LPR protokoll 2014-10-16.pdföppnas i nytt fönster 147.6 kB
PDF Bilaga 1 - LPR 2014-10-16.pdföppnas i nytt fönster 295.1 kB
PDF Bilaga 2 - LPR 2014-10-16 .pdföppnas i nytt fönster 513.1 kB
PDF LPR Protokoll 2014-12-04.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB
PDF Bilaga LPR 2014-12-04.pdföppnas i nytt fönster 418.1 kB

Länets Handikappråd

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll LHR 2014-01-23.pdföppnas i nytt fönster 164 kB
PDF Protokoll LHR 2014-06-05.pdföppnas i nytt fönster 168.4 kB
PDF Bilaga 1 LHR 2014-06-05 2.pdföppnas i nytt fönster 264.2 kB
PDF Protokoll LHR 2014-09-24 2.pdföppnas i nytt fönster 184 kB
PDF Protokoll LHR 2014-12-11.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB
PDF Bilaga 1 LHR protokoll 2014-12-11.pdföppnas i nytt fönster 21 kB
PDF Bilaga 2 LHR protokoll 2014-12-11.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB

Ungdomstinget

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Landstingsstyrelsen

Januari 21-22
KallelsePDF (pdf, 227.6 kB)
BilagorPDF (pdf, 9.4 MB)
Extra ärendePDF (pdf, 71.1 kB) 1
Extra ärende 2PDF (pdf, 2 MB)
Ärende 11+12PDF (pdf, 229.2 kB)
ProtokollPDF (pdf, 305.7 kB)
Omröstningsprotokoll § 11PDF (pdf, 63.9 kB)
Omröstningsprotokoll § 18PDF (pdf, 62.6 kB)
Omröstningsprotokoll § 19PDF (pdf, 62.9 kB)

Februari 18-19
KallelsePDF (pdf, 157 kB)
BilagorPDF (pdf, 3 MB)
ProtokollPDF (pdf, 237.3 kB)

Mars 20-21
KallelsePDF (pdf, 185.9 kB)
BilagorPDF (pdf, 5.4 MB)
Ärende 22 Årsbokslut 2013PDF (pdf, 2.9 MB)
Ärende 7 MånadsrapportPDF (pdf, 679.2 kB)
Ärende 23 Bilagor Politisk organisationPDF (pdf, 1.2 MB)
Ärende 23 Förslag till beslutPDF (pdf, 176.1 kB)
ProtokollPDF (pdf, 304.8 kB)

April 28-29
KallelsePDF (pdf, 157.8 kB)
BilagorPDF (pdf, 988.5 kB)
Ärende 10PDF (pdf, 659 kB)
Extra ärende 1PDF (pdf, 243.1 kB)
Extra ärende 2PDF (pdf, 67.7 kB)
ProtokollPDF (pdf, 241.8 kB)

Maj 27-28
KallelsePDF (pdf, 323.3 kB)
BilagorPDF (pdf, 10.6 MB)
Ärende 35PDF (pdf, 228.9 kB)
ProtokollPDF (pdf, 372.3 kB)

Juni 9 Extra
KallelsePDF (pdf, 127.8 kB)
HandlingarPDF (pdf, 1.3 MB)
Ärende 4 RemissvarWord 2007 (word 2007, 32.4 kB)
ProtokollPDF (pdf, 206.4 kB)

Augusti 26
KallelsePDF (pdf, 263.9 kB)
BilagorPDF (pdf, 11 MB)
Ärende 10PDF (pdf, 507.5 kB)
ProtokollPDF (pdf, 328.8 kB)

September 25
KallelsePDF (pdf, 338.7 kB)
BilagorPDF (pdf, 7.7 MB)
Ärende 17PDF (pdf, 301.8 kB)
Ärende 21PDF (pdf, 379.3 kB)
ProtokollPDF (pdf, 406.7 kB)

September 30 - Oktober 1
KallelsePDF (pdf, 161.6 kB)
BilagorPDF (pdf, 5.1 MB)
Ärende 20 DelårsbokslutPDF (pdf, 2 MB)
Ärende 21 LUP ekonomiPDF (pdf, 1.2 MB)
ProtokollPDF (pdf, 264.2 kB)

Oktober 13 Extra
ProtokollPDF (pdf, 99.2 kB)

November 4-5
KallelsePDF (pdf, 318.4 kB)
BilagorPDF (pdf, 5.3 MB)
Ärende 23 Rev Regionplan 2015-201PDF (pdf, 2.4 MB)
Ärende 18 BilagaPDF (pdf, 13 MB)
Ärende 24PDF (pdf, 1.1 MB)
Extra ärendePDF (pdf, 791.1 kB)
ProtokollPDF (pdf, 425.2 kB)

November 17 Extra
KallelsePDF (pdf, 469.2 kB)
ProtokollPDF (pdf, 247.4 kB)

December 9
KallelsePDF (pdf, 271 kB)
BilagorPDF (pdf, 8.6 MB)
ProtokollPDF (pdf, 318.2 kB)

Utskott

Ekonomiutskott

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF 2014-01-20.pdföppnas i nytt fönster 96.6 kB
PDF 2014-02-03.pdföppnas i nytt fönster 101.3 kB
PDF 2014-02-26.pdföppnas i nytt fönster 104.8 kB
PDF 2014-03-17.pdföppnas i nytt fönster 121.2 kB
PDF 2014-05-08.pdföppnas i nytt fönster 505.5 kB
PDF 2014-08-11.pdföppnas i nytt fönster 183.3 kB
PDF 2014-09-16.pdföppnas i nytt fönster 646.9 kB
PDF 2014-09-25.pdföppnas i nytt fönster 171.3 kB
PDF 2014-10-22.pdföppnas i nytt fönster 709.8 kB
PDF 2014-11-17.pdföppnas i nytt fönster 514 kB

Personalpolitiskt utskott

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF 2014-01-13.pdföppnas i nytt fönster 551.5 kB
PDF 2014-01-13 Bilaga.pdföppnas i nytt fönster 108.9 kB
PDF 2014-02-14.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB
PDF 2014-03-11.pdföppnas i nytt fönster 449.1 kB
PDF 2014-04-23.pdföppnas i nytt fönster 307.2 kB
PDF 2014-06-02--03.pdföppnas i nytt fönster 372.7 kB
PDF 2014-09-22.pdföppnas i nytt fönster 161 kB

Bildningsutskott
(tidigare skolutskott)

Upphörde 2011-12-31

Etiskt utskott

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF 2014-01-24.pdföppnas i nytt fönster 958.1 kB
PDF 2014-03-28.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB
PDF 2014-05-23.pdföppnas i nytt fönster 839.2 kB
PDF 2014-08-29.pdföppnas i nytt fönster 86.9 kB
PDF 2014-10-24.pdföppnas i nytt fönster 869.5 kB

Nämnder

Patientnämnden
Årsberättelse 2012PDF (pdf, 3.5 MB)

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF 2014-01-23.pdföppnas i nytt fönster 514.3 kB
PDF 2014-03-20.pdföppnas i nytt fönster 478.3 kB
PDF 2014-05-20.pdföppnas i nytt fönster 519.5 kB
PDF 2014-09-12.pdföppnas i nytt fönster 444.2 kB
PDF 23 otober 2014.pdföppnas i nytt fönster 337 kB

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

2014
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2014-02-24.pdföppnas i nytt fönster
PDF 2014-04-25.pdföppnas i nytt fönster
PDF 2014-09-26.pdföppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2014-12-17.

Gå direkt till...

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
1177 Vårdguiden - Svar om sjukdomar och hälsa
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Jämtlands läns landsting

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00