Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Regionarkivet

Arkivet är slutarkiv för handlingar från Region Jämtland Härjedalen (tidigare Jämtlands läns landsting).Det gäller både administrativa och medicinska handlingar.

Här förvaras handlingar som är värdefulla för verksamheten, forskning och det nationella kulturarvet. För Region Jämtland Härjedalen började arkivbildningen år 1863 när landstingen började sin verksamhet som följd av 1862-års nya kommunallagar.

Den 1 januari 2015 bildades Region Jämtland Härjedalen när Jämtlands läns  landsting och Jämtlands läns regionförbund bildade en gemensam organisation.

Kontaktinformation

Regionarkivet
Telefon: 070-283 42 60

Adress:
Region Jämtland Härjedalen
Samordningskansliet, Regionarkivet
Box 654, 831 51 ÖSTERSUND

E-post: arkivet@regionjh.se

Regionarkivarie:
Annette Högstedt, 063-14 76 62

Kontakta oss

Om du vill läsa i någon av de handlingar som vi förvarar, ringer, mejlar eller skriver du enligt kontaktuppgifterna till höger. Om du inte vet om ett arkiv eller en handling innehåller de uppgifter som du är intresserad av, lämna så mycket kringinformation som möjligt. Det tillsammans med vår erfarenhet underlättar sökandet.

Arkiv hos oss

De arkiv som nämns nedan är de som ofta efterfrågas och kan återfinnas hos oss. I skolarkiven finns bland annat betyg, klasslistor och elevkort. I barnhemmens dokumentation som finns bevarad kan man bland annat finna inskrivningsuppgifter och journalanteckningar kring en person som har varit intagen på något av barnhemmen.

Skolor och utbildningar

Jämtlands läns landsting har varit huvudman f ör vårdgymnasium, särskola, vårdhögskola, folkhögskolor, lanthushållskola samt naturbruks- och skogsbruksskola. Nedan är exempel på utbildningar som har funnits i Jämtlands läns landstings regi:

 • Arnljotskolan
 • Sjuksköterskeskolan
 • Sjuksköterskehögskolan
 • Rösta lanthushållsskola
 • Torsta lantmannaskola
 • Åsbygdens naturbruksgymnasium (Torstaskolan)

I de fall som en utbildning har övergått till en ny huvudman, till exempel kommunen, kan handlingar eventuellt återfinnas hos en annan arkivinstitution, som kommunen.

Betygskopior

Vill du beställa ett betyg från Regionarkivet är det enklast att du kontaktar oss. Då behöver vi veta följande uppgifter:
Förnamn och efternamn, även födelsenamn

 • Personnummer
 • Skolans namn, utbildningsort
 • Utbildningens namn/kursbeteckning
 • Startår och/eller avslutningsår
 • Din adress

Beställ ditt betyg i god tid, eftersom handläggning och framtagning kan ta några dagar.

Barnhem

Regionarkivet förvarar även handlingar från barnhem i Jämtlands län. I vår förvaring finns:

 • Storsjölidens spädbarnshem
 • Storsjölidens mödrahem
 • Tallåslidens barnhem
 • Hede barnhem
 • Mörsil
 • Furuhagen
 • Ankaret

När det gäller handlingar från barnhem och social verksamhet, omfattas handlingarna ofta av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen (25 kap) eftersom en stor del av arkivhandlingarna innehåller personrelaterade uppgifter.

Journalkopior

Patientjournaler är idag digitala och ska beställas direkt från berörd hälsocentral eller klinik på sjukhuset. Beställningen ska vara skriftlig och undertecknad, den ska innehålla en tydlig beskrivning av vad som önskas.

Gäller din beställning äldre journaler (före 70-talet) eller journaler från nedlagda enheter går det bra att skicka beställningen till regionarkivet.

Sidansvarig: Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-13

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 - EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 23/05 18:56