Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Tyck till om sändningarna

För att kunna utvärdera och förbättra sändningarna av våra fullmäktigemöten behöver vi era synpunkter.
Om du besvarar detta frågeformulär är det till stor hjälp för oss.

Vilken åldersgrupp tillhör du?
Ange din åldersgrupp



Varifrån såg du sändningen?
Ange var du är bosatt










Har du tittat på:
Ange vilken sändningstyp du tittat på.



Hur fick du veta att sändningen skulle genomföras?




Vad tyckte du om sändningens kvalitet?
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Varken eller Dålig Mycket dålig
Ljudkvalitet

Bildkvalitet
Vad är bra/vad behöver förbättras angående sändningens kvalitet?
Vad tyckte du om upplägget?
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt
Presentation av talare

Ärendelista

Introduktion av ärenden
Vad är bra/vad behöver förbättras angående upplägget?
I vilken omfattning följer du i vanliga fall med i vad som händer politiskt i Region Jämtland Härjedalen?




Tror du att ditt intresse för politik och demokrati kommer att öka när du kan följa fullmäktigemötena via webben?



Motivera gärna ditt svar.
Tycker du att Region Jämtland Härjedalen ska fortsätta med att sända sina fullmäktigemöten via webben?
Ange om du tycker att landstinget ska fortsätta med webb-sända fullmäktigemöten.




Sidansvarig: Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-06-14.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 29/04 03:29