Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Regionfullmäktige

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Här bestäms de viktigaste frågorna i regionen. De viktiga frågorna handlar om regionens övergripande mål, hur stor skatten ska vara och hur pengarna ska fördelas mellan regionens olika verksamheter, sjukvård, tandvård, skolor, regional utveckling med mera. Regionens värderingar och förhållningssätt i olika frågor finns bland annat beskrivna i de policyer som fullmäktige beslutar om. Regionfullmäktige fattar också beslut om en regionplan. Regionplanen innehåller strategiska mål och en plan för vad som ska genomföras de kommande tre åren samt en budget för det närmaste året.

Regionfullmäktige har 55 ledamöter och för varje ledamot finns en ersättare. Under mandatperioden 2015-2018 har åtta politiska partier representanter i fullmäktige. Mandatfördelningen redovisas här. Fullmäktige träffas fem gånger per år.

Regionfullmäktige har en permanent beredning, särskilda budgetberedningen, som bland annat har till upgift att granska revisorernas och patientnämndens räkenskaper och förvaltning samt föreslå regionfullmäktige en samlad budget för den politiska organisationen. 

Sidansvarig:Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2014-12-31.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 23/05 01:17