Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Rapporter 2012

Dnr 14/2012

Schema och avvikelsehantering i lönesystemet

En förstudie av om det finns en tillfredsställande kontroll i lönerutinen i
Heroma avseende schema- och avvikelsehanteringen.
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 521.3 kB)

Dnr 6/2012

Remissrutiner

En förstudie med syfte till att inhämta information och göra en översiktlig probleminventering av om det finns tillräckliga förutsättningar för landstingsstyrelsen att ha en tillfredställande styrning och intern kontroll av remisshanteringen.
RapportPDF (pdf, 213.1 kB)

Dnr 2/2012

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2011PDF (pdf, 643.7 kB)

Dnr 23/2011

Läkemedel i äldrevården

En granskning i samverkan mellan revisorerna i landstinget och revisorerna i kommunerna Östersund, Krokom och Strömsund. Syftet har varit att granska omfattningen av de äldres läkemedelsanvändning i kommunernas äldreboenden. Granskningen har även omfattat att undersöka om det finns en tillfredsställande styrning och uppföljning av läkemedelsanvändningen.
PressmedelandePDF (pdf, 59.2 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 349.8 kB)

Dnr 25/2011

Granskning av tjänsteresor

En granskning av landstingets tjänsteresor med syfte att bl. a. undersöka handläggningen och den intern kontroll som finns kring dessa.
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 448.2 kB)

Dnr 21/2011

Primärvården inom hälsovalsmodellen

En granskning av om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av den primärvård som bedrivs inom hälsovalsmodellen.
RapportsammandragPDF (pdf, 387.5 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 947.4 kB)

Dnr 17/2012

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

En granskningen med syfte att belysa om landstingets insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar motsvarar invånarnas behov, landstingets mål samt nationella krav och riktlinjer
RapportsammandragPDF (pdf, 368.4 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 1.7 MB)

Sidansvarig:Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-01-21.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 25/05 14:21