Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Rapporter 2009

Dnr: 25/2009

Granskning av Hjärt-, Stroke- och Ambulanssjukvården

En uppföljning av en tidigare granskning samt en granskning av hur delar av kvalitetsarbetet inom verksamheterna styrs och följs upp.
Missiv och rapportPDF (pdf, 6.6 MB)

Dnr: 18/2009

Landstingets löneadministration

En granskning av interna kontrollen inom löneadministrationen
Missiv och rapportPDF (pdf, 770.1 kB)

Dnr: 5/2009

Revisionsberättelse 2008

RapportsammandragPDF (pdf, 43.1 kB)   
RevisionsberättelsePDF (pdf, 65.4 kB)
BilagaPDF (pdf, 38.5 kB)

Dnr: 5/2009

Resultat av granskningen av landstingets årsredovisning för år 2008

Missiv och promemoriaPDF (pdf, 84.2 kB)

Dnr: 22/2008

Landstingets vårdadministrativa system VAS

Har möjligheterna att effektivisera landstingets verksamhet och att öka patientsäkerheten med hjälp av VAS tagits till vara? Det har varit utgångspunkten för denna granskning. Vad vi fann finns beskrivet i nedanstående dokument.
RapportsammandragPDF (pdf, 38.6 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 3.3 MB)
Bilaga 1 - enkätsvarPDF (pdf, 361.1 kB)

Dnr: 13/2009

Hälso- och sjukvård för flyktingar

En granskning av om landstinget har organiserat verksamheten så att flyktingar erhåller den vård som de har rätt till. Det handlar därvid om att få hälsoundersökning och hjälp vid olika sjukdomstillstånd. I granskningen har också undersökts om landstinget tillvaratar sina möjligheter till statlig ersättning för flyktingmottagandet.
RapportsammandragPDF (pdf, 66.9 kB)   
Missiv och rapportPDF (pdf, 882.4 kB)

Dnr: 12/2009

Operationsverksamheten vid Östersunds sjukhus

En granskning av operationsverksamheten vid Östersunds sjukhus med avseende på ändamålsenlighet och effektivitet. I granskningen har även, till viss del, ingått en uppföljning av den granskning som gjordes 2004.
RapportsammandragPDF (pdf, 61.2 kB)   
Missiv och rapportPDF (pdf, 1 MB)

Dnr: 11/2009

IT-säkerhet och Logghantering

En granskning av IT-säkerhetsarbetet inom landstinget. Granskningen omfattar en uppföljning av om den beslutade basnivån för IT-säkerhet har uppnåtts samt hur loggkontroller görs och hanteras i de IT-system som hanterar patientuppgifter, d v s främst det vårdadministrativa systemet VAS och tandvårdssystemet T4.
RapportsammandragPDF (pdf, 88 kB)   
Missiv och rapportPDF (pdf, 568.5 kB)

Dnr: 10/2009

Kontroll av jävsförhållanden

En granskning av om anställda med budget-/attestansvar inom landstinget har funktionärsuppdrag hos företag som landstinget har affärsrelationer med och om de i förekommande fall har deltagit i beslutsfattande som för affärsrelationen.
Missiv och rapportPDF (pdf, 233.5 kB)

Dnr: 9/2009

Patientsäkerhet - förbeyggande arbete

En granskning av det förebyggande patientsäkerhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting, samt en en uppföljning av vilka åtgärder som vår granskning år 2006 "Vajsing i vården" har föranlett
RapportsammandragPDF (pdf, 35.1 kB)   
Missiv och rapportPDF (pdf, 677.6 kB)

Dnr: 8/2009

Styrning och uppföljning av landstingets verksamhet och ekonomi

Delrapport avseende enkätresultat

Dnr: 18/2008

Landstingets finansförvaltning.

En uppföljande granskning. Bla konstateras att det finns behov av att se över berörda reglementen och att målen för finansförvaltningen utvecklas samt att gränserna för risktagandet ses över.
Missiv och rapportPDF (pdf, 442.3 kB)

Sidansvarig:Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-04-27.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 29/04 17:37