Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Revisionsrapporter


Rapporter 2015

 

Dnr REV 28/2015

Granskning av upphandling av konsulttjänster

RapportsammandragPDF (pdf, 375.6 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 452.2 kB)

 

Dnr REV 27/2015

Delårsbokslut 2015

Bedömning av delårsbokslutPDF (pdf, 200.1 kB)

 

Dnr REV 26/2015

Granskning av regionstyrelsens kostnadskontroll

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 1.1 MB)

 

Dnr REV 25/2015

Granskning av Finansförvaltningen

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 461 kB)

 

Dnr REV 23/2015

Externa vårdgivare

RappportPDF (pdf, 445.5 kB)

 

Dnr REV 21/2015

Granskning av regionstyrelsens verksamhetsuppföljning

RapportsammandragPDF (pdf, 95.4 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 66.1 kB)
SvarPDF (pdf, 154 kB)

 

Dnr REV 17/2015

Granskning av internkontrollplan

En granskning av styrelsens arbete med internkontrollplanen för 2015

RapportsammandragPDF (pdf, 247.8 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 481.1 kB)  
SvarPDF (pdf, 194.2 kB).

 

Dnr REV 15/2015

Granskning av folkhälsoarbetet

En granskning med syftet undersöka om Regionstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av folkhälsoarbetet och om folkhälsoarbetet bedrivs på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

RapportsammandragPDF (pdf, 325.5 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 448.6 kB)


Dnr REV/9/2015

Granskning av primärvårdens övergripande planering

En granskning av den pågående övergripande planeringsprocessen för primärvården. Granskningen har omfattat processer och former för planeringen, gränsytor mot den specialiserade vården samt samverkan med externa parter. Granskningen har även omfattat hur konkurrensneutraliteten beaktats.

RapportsammandragPDF (pdf, 305.7 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 730.9 kB)

Dnr REV/28/2014

Granskning av Psykiatrin.

Det övergripande syftet har varit att svara på om det finns en
tillfredställande tillgänglighet och ändamålsenliga vårdkedjor avseende psykiatrisk
vård och behandling och om dessa delar är föremål för ett systematiskt förbättringsarbete.

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 374.2 kB)


Dnr REV/29/2014

Granskning av tvångsvården inom Psykiatrin.

Det övergripandesyftet har varit att svara på om det finns en tillfredställande styrning och kontroll över psykiatrisk tvångsvård sker i enlighet med tvångslagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 328.5 kB)


Dnr REV/8/2015

Revisionsberättelse för år 2014.

RevisionsberättelsePDF (pdf, 367.5 kB)

Bilaga 1. Revisorernas redogörelsePDF (pdf, 357.9 kB)

Bilaga 2. Förteckningar över de sakkunnigas rapporterPDF (pdf, 39.9 kB)


Dnr REV/8/2015

Skrivelse till styrelsen om åtgärder för att klara ekonomin.

SkrivelsePDF (pdf, 133.4 kB)

 

Dnr REV/6/2015

Avtalshantering

SkrivelsePDF (pdf, 21.9 kB)RapportPDF (pdf, 461.5 kB)
SvarPDF (pdf, 194.2 kB).


Sidansvarig:Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-05-17.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 14:18