Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd är ett organ för information, samråd och samverkan mellan Region Jämtlands Härjedalen och Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun samt Östersunds kommun i frågor som är av gemensamt intresse och som anges nedan.

Samverkansrådets uppgifter är

  • att samordna de regionala utvecklingsfrågorna med de kommunala frågor som har ett regi­onalt intresse,
  • att initiera samverkan för att utveckla och effektivisera den regionala utvecklingsverksam­het samt diskutera frågor inom hälso- och sjukvården som inte kan eller ska lösas i andra samverkansorgan och
  • vara ett forum för omvärlds- och intressebevakning.

Samverkansrådet ska behandla frågor om regionalt utvecklingsprogram, länstransport­plan, regi­onalt tillväxtprogram, kollektivtrafik, regional kulturpolitik, folkhälsa och gemensamma EU-frå­gor. Andra frågor kan väckas av regionen eller kommu­nerna.

Samverkansrådet har möjlighet att yttra sig i nämnda frågor och i ärenden om medfinansiering av projekt och prioritering av EU:s fondmedel inför beslut i regionala utvecklingsnämnden eller regionfullmäktige.

Samverkansrådet består av elva ledamöter, tre ledamöter utses av Region Jämtland Härjedalen och en leda­mot ut­ses av vardera kommun. 


Handlingar och protokoll

2017

Sidansvarig:Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-04-19.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 30/05 09:19