Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Politisk organisation och regionråd


Politisk organisation. Region Jämtland Härjedalen Patientnämnden. 5 ledamöter Patientnämndens kansli Regionfullmäktige. 55 ledamöter Regionrevisorerna Revisionskontoret Gemensamma nämnden för IT-drift och IT-stöd. 2 ledamöter Gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel. 9 ledamöter Regionstyrelsen. 13 ledamöter Utskottet för ekonomi Utskottet för personal Utskottet för hälso- och sjukvård Regionens samverkansråd. 11 ledamöter Länets handikappråd Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd. Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd. Regionala utvecklingsnämnden. 13 ledamöter Arbetsutskottet Utskottet för infrastruktur Vårdvalsnämnden. 5 ledamöter

Regionråd

Enligt reglementen för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden som gäller fr.o.m. 1 januari 2015 benämns ordföranden och vice ordförandena som regionråd/oppositionsråd. Region Jämtland Härjedalen har sju regionråd.

Regionstyrelsens ordföranden och vice ordföranden

Ann-Marie Johansson (S), Ordförande
Christer Siwertsson (M), 1:e vice ordförande
Elin Lemon (C), 2: e vice ordförande
Bengt Bergqvist (S), 3:e vice ordförande


Regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice ordföranden

Robert Uitto (S), Ordförande
Susanne Wallner (M), 1:e vice ordförande
Eva Hellstrand (C), 2:e vice ordförande

I menyn till vänster finns en beskrivning om de olika politiska organen och vilka ledamöter som sitter i respektive organ. Under hitta din politikeröppnas i nytt fönster finns kontaktuppgifter till alla förtroendevalda inom Region Jämtland Härjedalen. Kontaktuppgifter till våra regionråd finner du även under pressbilder


Sidansvarig: Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-14.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/05 01:09