Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Politisk organisation och regionråd


Politisk organisation från 1 december 2015

Politisk organisation. Region Jämtland Härjedalen Patientnämnden. 5 ledamöter Patientnämndens kansli Regionfullmäktige. 55 ledamöter Regionrevisorerna Revisionskontoret Särskilda budgetberedningen Gemensamma nämnden för upphandling. 9 ledamöter Vårdvalsnämnden. 5 ledamöter Regionstyrelsen. 13 ledamöter Regionala utvecklingsnämnden. 13 ledamöter Utskottet för ekonomi Utskottet för personal Utskottet för hälso- och sjukvård Regionens samverkansråd. 11 ledamöter Arbetsutskottet Utskottet för infrastruktur Länets handikappråd Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd. Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd.

Regionråd

Enligt reglementen för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden som gäller fr.o.m. 1 januari 2015 benämns ordföranden och vice ordförandena som regionråd/oppositionsråd. Region Jämtland Härjedalen har sju regionråd.

Regionstyrelsens ordföranden och vice ordföranden

Ann-Marie Johansson (S), Ordförande
Christer Siwertsson (M), 1:e vice ordförande
Elin Lemon (C), 2: e vice ordförande
Bengt Bergqvist (S), 3:e vice ordförande


Regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice ordföranden

Robert Uitto (S), Ordförande
Susanne Wallner (M), 1:e vice ordförande
Eva Hellstrand (C), 2:e vice ordförande

I menyn till vänster finns en beskrivning om de olika politiska organen och vilka ledamöter som sitter i respektive organ. Under hitta din politikeröppnas i nytt fönster finns kontaktuppgifter till alla förtroendevalda inom Region Jämtland Härjedalen. Kontaktuppgifter till våra regionråd finner du även under pressbilder


Sidansvarig: Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-12-01.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.1 · 24/02 15:48