Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Diarium

Vad är ett diarium?

Ett diarium syftar till att:

  • visa att myndigheten handlagt varje ärende enligt lagar och förordningar
  • möjliggöra återsökning av ärenden hos myndigheten
  • säkerställa tryckfrihetsförordningens principer om allmänna handlingars offentlighet.

Kontaktinformation

Registratorer:

Regionstyrelsen
Marianne Broman, 063-14 75 41

Regionala utvecklingsnämnden
Lotta Stenberg 063-14 65 89

E-postadress till diariet: region@regionjh.se

I diariet registreras handlingar som kommer till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, och handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och utredningar. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.

Allmänna handlingar

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Exempel på detta är:

  • skrift (skrivelser)
  • bild (karta, foto)
  • upptagning (e-post, ljudband, databaser)

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos myndigheten och att myndigheten har tillgång till den. Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till myndigheten eller upprättad där. En allmän handling är vanligen offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga, till exempel patientjournalen.
Det webbdiarium som du ser är en kopia av myndighetens ordinarie diarium, men där vissa uppgifter har dolts.

Personuppgifter (PUL) och sekretess

Om en handling eller ett ärende är markerad med PUL eller sekretess så kan man inte se vem som är avsändare/mottagare och inte heller titta på handlingen. Man får heller ingen träff vid sökning på avsändare/mottagare.

Länk till regionens webbdiariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-05-12

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 25/05 10:44