Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Information till dig som ska/vill lämna anbud

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Landstings och Kommuners inköp styrs av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Enligt LOU måste inköp ske enligt bestämda regler. Reglerna är bland annat till för att myndigheten skall köpa den vara/tjänst som bäst uppfyller de krav som myndigheten ställt och att alla anbudsgivare och anbud skall behandlas lika. Du kan eventuellt få rätta en uppenbar felskrivning, felräkning, eller något annat uppenbart fel i ditt anbud efter att vi fått den, vi kan också begära att du förtydligar och kompletterar ditt anbud, om det inte innebär risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Du skall i så fall bekräfta dina förtydliganden och kompletteringar skriftligt.

Har du frågor om hur du lämnar anbud eller hur du skall tolka förfrågan ska du ställa dem till ansvarig upphandlare innan du lämnar in anbudet!
Det är alltid bättre att fråga!

Förfrågan
Ett förfrågningsunderlag består av tre huvudavsnitt; Anbudsinbjudan, Kravspecifikation och Mall för upphandlingskontrakt samt där tillhörande bilagor. I förfrågningsunderlaget preciseras de krav som vi ställer på det som skall upphandlas och den som skall leverera. Delarna innehåller det regelverk som gäller kring en offentlig upphandling och beskriver bland annat de kriterier enligt vilka anbuden kommer att bedömas utifrån i anbudsprövningen. Det är av största vikt att ditt anbud följer den uppställning som gjorts i förfrågan för att anbuden skall kunna utvärderas.

Exempel på vad ett förfrågningsunderlag innehåller:

 • Allmänna villkor - tidsfrister, upphandlingsregler, förbehåll med mera
 • Anbudsprövning - enligt vilka kriterier anbuden kommer att prövas utifrån
 • Kravspecifikation och uppdragsbeskrivning - behov, omfattning, avtalsperiod, fastprisperiod   
 • Krav på leverantören - finansiell ställning, kapacitet
 • Särskilda villkor - regler som kommer att finnas i avtal med antagen leverantör

 

Anbudsöppning
Öppning av anbud sker, enligt reglerna i LOU, en eller ett par dagar efter att sista inlämningsdag har gått ut. Ett anbud måste vara hos myndigheten innan eller sista anbudsdag, annars får vi inte ta med det i utvärderingen. Det är du som anbudsgivare som har ansvaret att ditt anbud är i tid hos myndigheten.

Kvalificering
Första steget i bedömningen av anbuden är en kvalificering av anbudsgivarna. Med det menas att du måste ha betalt skatter och sociala avgifter för att få fortsätta prövningen. Dessutom måste du klara de krav som ställts på anbudsgivaren. Det kan vara krav på utbildning eller erfarenhet med mera. Klarar anbudsgivaren inte dessa krav utesluts denne/denna.
Därefter skall anbud, vars anbudsgivare klarat kvalificeringen, klara de krav som myndigheten ställt på efterfrågad tjänst eller produkt. Anbud som inte klarar ställda krav förkastas.

Anbudsprövning
Det sista är anbudsprövningen. Här prövas anbud som klarat samtliga ställda krav. Flera kriterier kan ställas här enligt vilka anbuden skall bedömas; exempelvis pris, kvalitet, utbud. Det eller de anbud som bäst klarar anbudsprövningens krav antas.  

Beslut och avtal
När utvärderingen är klar skrivs beslut som skickas till samtliga anbudsgivare. Då får anbudsgivarna möjlighet att tycka till om beslutet. Om inget förhinder finns skrivs avtal cirka tio dagar efter beslut. Upphandlingen är sedan avslutad. Leverantören kan starta sin verksamhet på avtalat startdatum.

Tips!

 • Läs noga igenom förfrågningsunderlaget
 • Glöm ej att underteckna anbudet
 • Upprätta ditt anbud såsom det efterfrågas i förfrågningsunderlaget
 • Läs in dig på vilka varor och tjänster Regionen har upphandlat tidigare. Då blir det enklare för dig som leverantör att erbjuda varor och tjänster som passar Regionens verksamhet.
 • Ta reda på vilka leveransvillkor som gäller, till exempel miljökrav och krav på ledningssystem.
 • Fråga gärna om du är osäker på vad vissa krav innebär. Ofta kan du uppfylla kraven vi ställer på ett enklare sätt än vad du kanske tänker dig från början.

Sidansvarig:Sara Lalander, tel: +4663147789, e-post: sara.lalander@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-01-09.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 - EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 14:27