Jämtlands Läns Landstings logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Symbolbild för funktionen Dela med dig
Dela med dig

Du är här:

Innehåll

Resor och transporter

Vår miljöpåverkan
Länets storlek gör att det krävs många och långa varu- och persontransporter. Det görs även en hel del tjänsteresor till konferenser, utbildningar m.m. De resor och transporter som utfördes i landstingets regi 2006 uppgick  till 1 094 349 mil, vilket blir nästan 274 varv runt jorden. De totala utsläppen av koldioxid från landstingets tjänsteresor och transporter var under 2009 1 591 ton.

Den totala körsträckan med ambulans under 2009 uppgick till 107 000 mil. Ambulanshelikoptern utförde ca 700 uppdrag med en flygtid på ca 790 timmar.

Tjänsteresor med bil inom landstinget görs antingen med leasade bilar, tillfälligt inhyrda bilar eller med egen privat bil. Förvaltningarna i landstinget förfogar över totalt 56 st långtidsleasade bilar. Av dessa drivs 13 st med alternativa drivmedel, dvs är etanoldrivna, biogasbilar, eldrivna eller så kallade hybridbilar. Den största delen av alla resor och transporter, ca 54 %, görs med bil. Leasandet av “miljöbilar" begränsas av att systemet för att tanka alternativa bränslen ännu inte är fullt utbyggt i länet.

Miljömål 2007-2009
Koldioxidutläppen från landstingets fordonstrafik ska minska med 3 % till slutet av 2009 i förhållande till 2005 års nivå.

50 % av personalen som kör patient/varutransporter ska vara utbildade i  sparsam körning (Ecodriving) till slutet av 2009.  

Så har det gått hittills?
Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och transporter har totalt minskat med 7 %jämfört med år 2005, vilket motsvarar utsläppen för 700 flytresor t.o.r Östersund-Arlanda). Minskningen kommer till största del av att koldioxidutsläppen från bilar och transportfordon har minskat. Koldioxidutsläppen per rest mil har minskat från 1,52 kg/mil 2008 till 1,46 kg/mil 2009.

All personal på transportenheten har genomgått utbildning i sparsam körning (Eco-driving) med uppföljningar. Utbildning av ambulanspersonal har påbörjats.

Så ska vi bli ännu bättre?
I takt med att systemen för alternativa bränslen byggs ut i länet, kan flera fordon som drivs med alternativa drivmedel köpas eller leasas.

I de verksamheter där personalen kör mycket arbetar man med sparsam körning, Ecodriving.
En uppdaterad resepolicy kommer att tas fram för hela landstinget.

Visste du att:

Landstingets anställda reser 1,1 miljoner mil per år (tjänsteresor, varu- och persontransporter). Detta ger ett utsläpp av 1 812 ton koldioxid.

Bild på par som vandrar efter en landsväg

Sidansvarig: Åsa Paletun, tel: +4663147678, e-post: asa.paletun@jll.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2010-08-24

Gå direkt till...

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
1177 Vårdguiden - Svar om sjukdomar och hälsa
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Jämtlands läns landsting

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00