Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Resor och transporter

Vår miljöpåverkan
Länets storlek gör att det krävs många och långa varu- och persontransporter. Det görs även en hel del tjänsteresor till konferenser, utbildningar m.m. De resor och transporter som utfördes i landstingets regi 2013 uppgick  till 811 191 mil, vilket blir nästan 203 varv runt jorden. De totala utsläppen av koldioxid från landstingets tjänsteresor och transporter var under 2013 1 377 ton.

Den totala körsträckan med ambulans under 2013 uppgick till 125 000 mil. Ambulanshelikoptern utförde ca 830 uppdrag med en flygtid på ca 922 timmar.

Tjänsteresor med bil inom landstinget görs antingen med leasade bilar, tillfälligt inhyrda bilar eller med egen privat bil. Den största delen av alla resor och transporter, ca 50 %, görs med bil.

Landstinget arbetar med att ersätta resor med distansoberoende teknik t.ex. videokonferenser, webmöten, telefonmöten. Vi strävar efter att kontonuerligt hitta nya tillämpningar för vård på distans.

Miljömål 2014
Koldioxidutläppen från landstingets fordonstrafik ska minska med 10 % till slutet av 2014 i förhållande till 2010 års nivå.

Så har det gått hittills?
Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och transporter har totalt minskat med 13,5 % till 2013 jämfört med år 2009. Minskningen kommer till största del av att vi minskat vårt resande i antal mil och att koldioxidutsläppen från bilar och transportfordon har minskat. Koldioxidutsläppen per rest mil har dock ökat från 1,45 kg/mil 2009 till 1,70 kg/mil 2013. Detta beror till stor del på minskat resande med tåg och mer flyg för de längre resorna.

All personal på transportenheten har genomgått utbildning i sparsam körning (Eco-driving) med uppföljningar. Utbildning av ambulanspersonal har påbörjats.

Så ska vi bli ännu bättre?
Vi fortsätter arbetet med att ersätta resor med nyttjande av distansoberoende teknik.

I takt med att systemen för alternativa bränslen byggs ut i länet, kan flera fordon som drivs med alternativa drivmedel köpas eller leasas.

I de verksamheter där personalen kör mycket arbetar man med sparsam körning, Ecodriving.

Visste du att:

Landstingets resor och transporter på ett år motsvarar ca 203 varv runt jorden.

Bild på par som vandrar efter en landsväg

Sidansvarig: Åsa Paletun, tel: +4663147678, e-post: asa.paletun@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2014-09-19

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.1.3 · 21/10 13:15