Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Avfall

Vår miljöpåverkan
Landstingets verksamhet gav 2013 upphov till 814 ton avfall. Vi strävar mot att minska andelen brännbart avfall genom återvinning och minskad materialanvändning. Förutom hushållsavfall producerar verksamheterna även farligt avfall som t.ex. kemikalierester, elektronikavfall, skärande/stickande avfall, smittförande avfall och läkemedelsrester. Källsortering av avfall har bedrivits inom hela landstinget sedan 1996. Avfallet sorteras idag i totalt 38 olika fraktioner. Återvinning ger en större miljövinst än förbränning, då man spar resurser och gör att utsläppen av exempelvis dioxin minskar, men bäst är om avfallet aldrig uppkommer! 

Miljömål 2014
Mängden avfall ska minska med 2 % i förhållande till 2011 års nivå till slutet av 2014 (minskning med 17 ton)

Så har det gått hittills
Källsorteringssystemet fungerar fullt ut i alla verksamheter
Mängden deponerat och brännbart avfall har minskat markant sedan källsortering infördes.
Sedan 2011 har vi lyckats minska totala avfallsmängden årligen.

Så ska vi bli ännu bättre
Landstinget arbetar med att minska antalet farliga produkter genom att ställa miljökrav vid upphandlingar.
Arbete pågår också med att minska förpackningsmängden genom krav på leverantörer.

Visste du att:

Ett kg återvunnen plast sparar en liter olja. Landstinget återvinner 12 ton plast varje år vilket motsvarar 12 000 liter olja.

Bild på återvinningsstation

Sidansvarig: Åsa Paletun, tel: +4663147678, e-post: asa.paletun@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2014-09-19

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.1.3 · 23/10 14:01