Jämtlands Läns Landstings logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Symbolbild för funktionen Dela med dig
Dela med dig

Du är här:

Innehåll

Avfall

Vår miljöpåverkan
Landstinget producerar 971 ton avfall per år (2009). Vi strävar mot att minska andelen brännbart avfall genom återvinning och minskad materialanvändning. Förutom hushållsavfall producerar verksamheterna även farligt avfall som t.ex. kemikalierester, elektronikavfall, skärande/stickande avfall, smittförande avfall och läkemedelsrester. Källsortering av avfall har bedrivits inom hela landstinget sedan 1996. Avfallet sorteras idag i totalt 38 olika fraktioner. Återvinning ger en större miljövinst än förbränning, då man spar resurser och gör att utsläppen av exempelvis dioxin minskar, men bäst är om avfallet aldrig uppkommer! 

Miljömål 2008-2010
Mängden avfall ska minska med 2 % i förhållande till 2006 års nivå till slutet av 2010

Så har det gått hittills
Källsorteringssystemet fungerar fullt ut i alla verksamheter
Mängden deponerat och brännbart avfall har minskat markant sedan källsortering infördes.
Dock ser vi en ökning av de totala avfallsmängderna 2009 jämfört med 2006. En analys över vad det beror på ska göras under 2010.

Så ska vi bli ännu bättre
Landstinget arbetar med att minska antalet farliga produkter genom att ställa miljökrav vid upphandlingar.
Arbete om att minska förpackningsmängden kommer att påbörjas genom krav på leverantörer.

Visste du att:

Ett kg återvunnen plast sparar en liter olja. Landstinget återvinner 15 ton plast varje år vilket motsvarar 15 000 liter olja.

Bild på återvinningsstation

Sidansvarig: Åsa Paletun, tel: +4663147678, e-post: asa.paletun@jll.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2010-08-24

Gå direkt till...

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
1177 Vårdguiden - Svar om sjukdomar och hälsa
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Jämtlands läns landsting

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00