Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Avfall

Vår miljöpåverkan
Region Jämtland Häjedalen gav 2015 upphov till 871 ton avfall. Vi strävar mot att minska andelen brännbart avfall genom återvinning och minskad materialanvändning. Förutom hushållsavfall producerar verksamheterna även farligt avfall som t.ex. kemikalierester, elektronikavfall, skärande/stickande avfall, smittförande avfall och läkemedelsrester. Källsortering av avfall har bedrivits inom hela organisationen sedan 1996. Avfallet sorteras idag i totalt ca 40 olika fraktioner. Återvinning ger en större miljövinst än förbränning, då man spar resurser och gör att utsläppen av exempelvis dioxin minskar, men bäst är om avfallet aldrig uppkommer! 

Miljömål 2016
Mängden avfall ska minska med 1 % i förhållande till 2012 års nivå till slutet av 2016 (minskning med 8 ton)

Så har det gått hittills
Källsorteringssystemet fungerar fullt ut i alla verksamheter
Mängden deponerat och brännbart avfall har minskat markant sedan källsortering infördes.
Mellan åren 2012-2014 ökade avfallsmängden för att 2015 minska något. I jämförelse med övriga landsting och regioner i Sverige har vi högst andel avfall som går till materialåtervinning.

Så ska vi bli ännu bättre
Fortsatt arbete med att minska antalet farliga produkter genom att ställa miljökrav vid upphandlingar.
Arbete pågår också med att minska förpackningsmängden genom krav på leverantörer.

Visste du att:

Ett kg återvunnen plast sparar en liter olja. Landstinget återvinner 12 ton plast varje år vilket motsvarar 12 000 liter olja.

Bild på återvinningsstation

Sidansvarig: Åsa Paletun, tel: +4663147678, e-post: asa.paletun@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-10-28

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 14:25