Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll
Foto: Tommy Andersson

Om oss

REGIONENS UPPGIFTER

Region Jämtland Härjedalen ska vårda de människor som är sjuka, men också arbeta med förebyggande insatser för att hjälpa människor att hålla sig friska.

Att verka för positiv livsmiljö betyder att regionens ansvarsområde också sträcker sig utanför hälso- och sjukvårdsområdet. Genom ett aktivt arbete inom kultur, utbildning och näringsliv bidrar Region Jämtland Härjedalen till att skapa ett län som invånarna trivs och mår bra i.

SNABBFAKTA OM REGIONEN

Verksamhet: Region Jämtland Härjedalens vård bedrivs inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som består av följande områden:

 • Akutvård
 • Barn och unga vuxna
 • Diagnostik, teknik och service
 • Folktandvård
 • Hjärta, neurologi och rehabilitering
 • Hud, infektion och medicin
 • Kvinna
 • Kirurgi, ögon, öron
 • Ortopedi
 • Patientsäkerhet
 • Primärvård
 • Psykiatri

Område primärvård bedriver vård på länets hälsocentraler och distriktssköterske-mottagningar. Från 2010 inom ramen för Lagen om valfrihetssystem för att stärka medborgarnas rätt att välja hälsocentral. Här i länet kallat Hälsoval Jämtlands län.

Det innebär bland annat att de vårdgivare som uppfyller kraven som regionen ställer har rätt att starta en hälsocentral. För närvarande bedrivs vård vid ett 30-tal hälsocentraler och några distriktsköterskemottagningar. De flesta drivs i regionens regi men privata hälsocentraler med landstingsavtal finns idag i Offerdal, Hammerdal, Hede, Hoting och Strömsund samt en gemensam nämnd i Gäddede.

Personal: Totalt har region Jämtland Härjedalen 4000 anställda inom 100 olika yrken. Av de anställda är 77 procent kvinnor och 23 procent män.

Kostnader: År 2014 kostade verksamheten cirka 3,9 miljarder. Ungefär 94 procent av pengarna gick till hälso- och sjukvård.

Intäkter: Intäkterna för år 2014 var 3,9 miljarder kronor. Av dessa var verksamhetens intäkt 519 miljoner kronor, skatter 2,4 miljarder och statsbidrag 933 miljoner kronor.  

Skatt: Länsinvånarna betalar 10:85 kr per intjänad hundralapp i skatt till regionen. Genomsnitt i landet är 11:20 kr.

Aktuella prisuppgifter. Avgiftshandboken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-06-20.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 - EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/07 00:54