Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Se en kort introduktionsfilm för projektet här.

Nu laddar vi för SMICE!

Projektinitiativet SMICE leds av Region Jämtland Härjedalen och Sör-Tröndelags Fylkeskommun och planeras pågå mellan 2017-2020. Projektet vill bidra till att enkelriktade flöden av resurser går från linjärt till cirkulärt. Det som förut var obrukbart avfall eller en förkastad idé, kan då bli till helt nya möjligheter och skapa en affär eller en värdefull råvara.

Erik Noaksson

Erik Noaksson, Innovationsstrateg

SMICE står för En Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi.

– Om vi vill åstadkomma ett hållbart systemskifte så måste hela systemet vara engagerat samtidigt. Att fokusera på delarna har hittills inte varit framgångsrikt. Naturen är smart, den cirkulerar och den återanvänder i ekosystem. Dagens konsumtionssystem är linjära, enkelriktade och förbrukar och förstör resurser. Vi behöver designa nya system med naturen som förebild som involverar alla människor, säger projektledaren på den svenska sidan, Erik Noaksson, Region Jämtland Härjedalen.

– Idag finns det redan fantastiska företag, organisationer och människor som arbetar cirkulärt ute i våra regioner, de nyttjar varandra och förädlar resurser som redan finns här. Det handlar om att vara kreativ, att använda resurser en gång till, kanske på ett helt nytt sätt, säger Erik Noaksson.

SMICE är tänkt att bli ett treårigt innovationsprojekt, ett gemensamt, gränsöverskridande ekosystem för att skapa en cirkulär omställning i Mittnorden. Byggt av människor, för människor, där ingen är smartare än någon annan, och där vi alla bidrar med olika erfarenheter, färdigheter och mål över tid.

Förebilder för projektets modell är bland annat den styrkebaserade innovationsmodell som staden Cleveland i USA använder för att tillsammans ställa om en hel stad från kollaps till blomstrande utveckling (www.sustainablecleveland.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och den regionala innovationsmotorn innovationsloopen med Mötesplats Lycksele i Region Västerbotten (motesplatslycksele.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Den unika skillnaden med SMICE är viljan att föra samman det bästa från dessa två förebilder och göra innovationsmodellen gränsöverskridande och samskapande med våra akademiska miljöer och gräsrotsinitiativ som drivande motorer.

Syftet är att skapa långsiktiga operativa samarbeten mellan näringslivet, akademin, offentlighet och civilsamhället. Våra regioner har här ett unikt partnerskap med kompetenta och starka forskargrupperingar, kreativa småföretag, klustermiljöer och lång tradition av folkbildning i studiecirklar.

Genom att skapa noder av kreativa möten, digitalt, fysiskt och gränsöverskridande, hoppas vi utveckla en vägledande modell för innovationsutveckling i rurala miljöer med intresse för hela EU.

Övriga samarbetspartners i projektet är bl.a. NTNU, Bygdeforsk, SINTEF, Sör Tröndelags Fylkeskommun, Nord Tröndelags Fylkeskommun, Näringshager (Treklynge i Meldal-Oppdal, matopplevelser i Orkdal och lokala resurser i Fosen), Connect Tröndelag, Norges Vel, Mittuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Hushållningssällskapet och Mittnordenkommittén.

Vill även du delta och veta mer? Gå då in på www.regionjh.se/nyskapandelänk till annan webbplats

Dela:

Artikeln publicerad av: Anders Rubensson, tel: +4663146591.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-13.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.3 · 19/01 20:20