Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Årets Kulturting hålls i Örnsköldsvik den 11-12 oktober

Tema för dagarna är samverkan genom kultursamverkansmodellen. Kulturtinget blir en intressant och viktigt mötesplats samt en del i arbetet att revidera kulturplanen för Region Jämtland Härjedalen.

En ny kulturplan ska finnas färdig under hösten 2018. Landstinget Västernorrland är medarrangör och även där ska en ny kulturplan utarbetas. Notera dagarna!

Vi återkommer med program och anmälningsformulär under våren.

Kontaktperson: Jimmy Eriksson, kultursamordnare, jimmy.eriksson@regionjh.se

Dela:

Artikeln publicerad av: Anders Rubensson, tel: +4663146591.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-13.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.3 · 19/01 20:20