Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Vem vill du ska vinna
10 000 kronor?

Nu är det dags att nominera kandidater till Region Jämtland Härjedalens pris Årets folkhälsoinsats.

Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentliga verkamheter med koppling till länet som på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan. Det innebär att den du vill nominera har bidragit till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ökat den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället. Insatserna ska i första hand ha genomförts under år 2016.

Förslag eller ansökan ska vara inlämnade senast den 28 februari, antingen via vårt formulär (se vänstermenyn eller Genvägar till höger) eller genom e-post till region@regionjh.se (ange diarienummer RS/2446/2016. i ärendemeningen).

Du kan också skicka din nominering till Regionstyrelsen, Box 654, 831 27 Östersund. Märk kuvertet med Diarienummer RS/2446/2016.

Prissumman är 10 000 kronor och kan delas ut till en enskild eller delas mellan flera pristagare.

Kontaktinformation

Monica Byvald
Telefon: 063-14 76 37

Sidansvarig: Monica Byvald, tel: +4663147637, e-post: monica.byvald@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-02-01

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 22/08 13:19