Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Välkommen att söka AT i Region Jämtland Härjedalen

Vi erbjuder:

  • 1 veckas introduktion och ytterligare 2 dagars undervisning i akutsjukvård inom internmedicin och traumatologi
  • 21 månaders block, se nedan
  • Två huvudhandledare/mentorer under hela AT-tiden för varje AT-grupp. Träffar minst en gång i månaden för att diskutera allmäna frågor t.ex. läkarrollen, besvärliga arbetssituationer, mm.
  • Regelbundna utbildningsdagar 10 ggr/år med kliniska föreläsningar och seminarier
  • Försäkringsmedicinsk utbildning
  • Primärvårdsseminarium 3 dagar med internat under primärvårdsplaceringen
  • Utbildningspott upp till 13 000 kronor

Kontaktinformation

Har Du frågor kontakta oss: Personalkonsult
Helene Gustavsson
063-15 49 85

AT-chef
Rita Sjöström
063-15 30 00 (vx)

Studierektor, primärvården:
Cecilia Högberg
070-239 74 13

SYLF:s representant
Tommie Hjerén
063-15 30 00 (vx)

Vi lägger stor vikt på regelbunden utvärdering och återkoppling både under och i slutet på placeringen.

Våra AT-block annonseras på webben i Läkartidningen, och Internetmedicin. Forskar-AT söker du på www.vll.selänk till annan webbplats.

Din ansökan ska vara inkommen senast torsdag i vecka 9 och vecka 39.

Vi tillsätter 24 AT-block per år (21 mån) med tillträde 2016:

29 februari (block nr 1 - 6)
30 maj (block nr 7 - 12)
29 augusti (block nr 13 - 18)
28 november (block nr 19 - 24)

Blocken innehåller:

3 mån kirurgi,
2 mån ortopedi,
1 mån anestesi,
6 mån internmedicin med möjlighet att göra 5 veckor på barnmedicin,
3 mån psykiatri
6 mån allmänmedicin.

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen. Under primärvårdsplaceringen finns möjlighet att auskultera på valfri(a) klinik(er) under sammanlagt 6 dagar.

Tjänstgöringen inom sluten vård görs vid Länssjukhuset i Östersund och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet. Möjlighet finns till tjänstgöring antingen i centrala Östersund eller vid någon av våra hälsocentraler i glesbygden upp till 25 mil från staden.

Individuell lönesättning enligt AT-modell vid start, lägst lön 30 700 kr. Fast påslag efter 12, 24 och 36 månaders anställning som AT-läkare. I övrigt anställningsvillkor enligt gällande avtal.

Ansökan

Din ansökan ska vara fullständig med personligt brev och cv. Minst två referenspersoner uppges. Bestyrkta kopior på de handlingar du vill åberopa tas med till intervjun.

Vi vill att du motiverar varför du söker AT i Region Jämtland Härjedalen.

Kvalifikationer

Utbildning, arbetslivserfarenhet, forskarmeriter, personlig profil samt bedömning om långsiktig rekrytering, dvs den sökandes intresse av att arbeta kvar i regionen efter erhållen legitimation, tas med i en helhetsbedömning.

Bedömning om långsiktig rekrytering kan grunda sig på vilket intresse den sökande visat för regionen och länet tidigare i form av t. ex. studentplaceringar, vikariat.

Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket.
Se Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår målsättning är att rekrytera läkare utifrån ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv, dvs att Regin Jämtland Härjedalen ska klara sin specialistläkarförsörjning i framtiden.

Intervjudagar 9, 11 och 15 mars 2016

Region Jämtland Härjedalen medverkar vid anskaffandet av bostad.

Välkommen med din ansökan senast den 3 mars 2016.

Vi tillämpar e-rekrytering. Klicka här för att lämna din ansökan.

Sidansvarig: Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-02-22

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
1177 Råd om vård
Mina Vårdkontakter - Kontakta din mottagning eller hälsocentral via webben.
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.1.2 · 30/05 04:56