Foto på fjälltopp med Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Symbolbild för funktionen Dela med dig
Dela med dig
Innehåll

Välkommen att söka AT i Region Jämtland Härjedalen

Vi erbjuder:

  • 1 veckas introduktion och ytterligare 2 dagars undervisning i akutsjukvård inom internmedicin och traumatologi
  • 21 månaders block, se nedan
  • Två huvudhandledare/mentorer under hela AT-tiden för varje AT-grupp. Träffar minst en gång i månaden för att diskutera allmäna frågor t.ex. läkarrollen, besvärliga arbetssituationer, mm.
  • Regelbundna utbildningsdagar 10 ggr/år med kliniska föreläsningar och seminarier
  • Försäkringsmedicinsk utbildning
  • Primärvårdsseminarium 3 dagar med internat under primärvårdsplaceringen
  • Utbildningspott upp till 13 000 kronor

Kontaktinformation

Har Du frågor kontakta oss: Personalhandläggare
Monica Olausson
063-15 38 72

AT-chef
Rita Sjöström
063-15 30 00 (vx)

Studierektor Östersunds Sjukhus: Monika Majdalani
070-211 68 80

Studierektor, primärvården:
Cecilia Högberg
070-239 74 13

SYLF:s representant
Ebbe Jakobsson
063-15 30 00 (vx)

Vi lägger stor vikt på regelbunden utvärdering och återkoppling både under och i slutet på placeringen.

Våra AT-block annonseras på webben i Läkartidningen, och Internetmedicin.

Din ansökan ska vara inkommen senast onsdag i vecka 11 och vecka 40.

Vi tillsätter 24 AT-block per år (21 mån) med tillträde 2015:

23 februari (block nr 1 - 6)
25 maj (block nr 7 - 12)
31 augusti (block nr 13 - 18)
30 november (block nr 19 - 24)

Blocken innehåller:

3 mån kirurgi,
2 mån ortopedi,
1 mån anestesi,
6 mån internmedicin med möjlighet att göra 5 veckor på barnmedicin,
3 mån psykiatri
6 mån allmänmedicin.

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen. Under primärvårdsplaceringen finns möjlighet att auskultera på valfri(a) klinik(er) under sammanlagt 6 dagar.

Tjänstgöringen inom sluten vård görs vid Länssjukhuset i Östersund och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet. Möjlighet finns till tjänstgöring antingen i centrala Östersund eller vid en av våra hälsocentraler i glesbygden upp till 25 mil från staden.

Individuell lönesättning vid start, lägst lön 29 800 kr. Fast påslag efter 12, 24 och 36 månaders anställning som AT-läkare. I övrigt anställningsvillkor enligt gällande avtal.

Ansökan

Din ansökan ska vara fullständig med personligt brev och cv. Minst två referenspersoner uppges. Bestyrkta kopior på de handlingar du vill åberopa tas med till intervjun.

Vi vill att du motiverar varför du söker AT i Jämtlands läns landsting.

Kvalifikationer

Utbildning, arbetslivserfarenhet, forskarmeriter, personlig profil samt bedömning om långsiktig rekrytering, dvs den sökandes intresse av att arbeta kvar i landstinget efter erhållen legitimation, tas med i en helhetsbedömning.

Bedömning om långsiktig rekrytering kan grunda sig på vilket intresse den sökande visat för landstinget och länet tidigare i form av t. ex. studentplaceringar, vikariat.

Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket.
Se Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår målsättning är att rekrytera läkare utifrån ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv, dvs att landstinget ska klara sin specialistläkarförsörjning i framtiden.

Intervjudagar 13, 16 och 18 mars 2015

Landstinget medverkar vid anskaffandet av bostad.

Välkommen med din ansökan senast den 11 mars 2015.

Vi tillämpar e-rekrytering. Klicka här för att lämna din ansökan.

Sidansvarig: Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-01-21

Gå direkt till...

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
1177 Vårdguiden - Svar om sjukdomar och hälsa
Mina Vårdkontakter - Kontakta din mottagning eller hälsocentral via webben.
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00