Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Region Jämtland Härjedalen satsar på elbussprojekt

Vid sitt möte på Torsta AB i Ås idag beslutade regionala utvecklingsnämnden att underteckna ett samverkansavtal för ett elbussprojekt och avsätter medel för att finansiera satsningen på en elbusslinje med sex helt eldrivna bussar och en ny linjenätsutvidgning. Nämnden beslutade också att bifalla en ansökan om stöd till ett regionalt projekt kring finansiell infrastruktur.

Elbussprojektet är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, Nettbuss, Länstrafiken, Jämtkraft och Krokoms kommun. Kostnaden för Region Jämtland Härjedalen uppgår till 3 miljoner kronor per år.

– Det är glädjande att vi kunnat prioritera det här projektet, där införandet av elbussar på en linje i tätortstrafiken sammanfaller med en behövlig linjenätsöversyn. Åtgärderna samverkar och bidrar till en positiv utveckling av kollektivtrafiken, säger Robert Uitto (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Östersunds kommun kommer att bygga laddstationer vid ändhållplatserna under 2017 med stöd av Trafikverkets stadsmiljöavtal.

– Beslutet har stor betydelse, elbussar och ett utökat linjenät kommer att bidra till vår målsättning om att bli fossilbränslefria och energieffektiva. Det är också en del av lösningen för att klara framtida transportbehov. Nu kan processen gå vidare med upphandling av bussar och laddstationer, säger Florian Stamm (MP), ordförande miljö- och samhällsnämnden, Östersunds kommun.

– Eldrift av både personbilar och tunga fordon med förnybar el är av stor betydelse för omställningen av transportsystemet, säger AnnSofie Andersson (S), ordförande i Jämtkraft AB.

Nettbuss kommer att trafikera linjen med sex helt eldrivna bussar. Planen är att tre bussar ska vara i drift i början av 2018 och ytterligare tre under 2019.

– Elbusslinjen mellan Torvalla och Sånghusvallen i Krokoms kommun knyter ihop kollektivtrafiken, både för arbetspendling och handel. Det blir en smidig resväg, säger Elisabet Sjöström (M), styrelseordförande Länstrafiken i Jämtland län AB.

Dessutom beslutade nämnden att bifalla en ansökan om stöd till Regionalt projekt, finansiell infrastruktur, som ska studera möjligheterna att bygga upp ett starkare nät av lokala banker i traditionella och nya former. Grunden för detta handlar om de svårigheter som lokalt näringsliv i landsbygd kan ha att hitta finansiärer.

– Projektet är viktigt för att analysera hur denna typ av strukturer bör utvecklas framåt. Externa intressenter, kommuner och Region Jämtland Härjedalen skapar en möjlighet till långsiktigt hållbar infrastruktur. Detta kan skapa nya arbetstillfällen och innovationer via den testbädd som vi öppnar upp med projektet. Vi ser att flera externa investerare tittar på hållbarhetsaspekten när man går in i olika regionala projekt och från vår sida visar vi att vi ligger i framkant och är tillgängliga för investeringar, säger Susanné Wallner (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Till projektet anslås 175 000 kronor från de gemensamma utvecklingsmedel som disponeras av nämnden.

För mer information:
Robert Uitto (S)
Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, mobil 070-962 73 64
Susanné Wallner (M)
Vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, mobil 072-213 24 12

Dela:

Artikeln publicerad av: Anders Rubensson, tel: +4663146591.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-31.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster

Genvägar

ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/07 22:52