Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Ökad tillgång till snabbt bredband i Jämtland Härjedalen

59 procent av hushållen i Jämtlands län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016, vilket är en ökning med 5,5 procentenheter jämfört med 2015. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016. Snittet för tillgången till snabbt bredband i riket är 73 procent.

Men, fortfarande är det en bit kvar till målet om att 90 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland länets kommuner har Östersunds kommun kommit längst med 76 procent hushåll med snabbt bredband på 100 Mbit/s, medan Berg och Strömsund endast har cirka 34 procent vardera. Motsvarande andel för Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre är 52, 42, 53, 38 respektive 41 procent. Krokoms kommun samt Ragunda kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband från 2015 till 2016 med ökningar på 18 respektive 16 procentenheter.

– Det är fortfarande ganska stor variation mellan länets kommuner och mellan tätort och landsbygd men skillnaden minskar. Tittar man enbart på landsbygden, det vill säga utanför tätort och småort, har Strömsunds kommun ökat mest i länet med en ökning från drygt 1 procent till nästan 14 procent som har snabbt bredband på minst 100 Mbit/s, säger Peter Adolfsson, regional bredbandskoordinator.

Peter Adolfsson har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Hans roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

– Det lokala och kommunala engagemanget är väldigt viktigt för utbyggnaden av fiber. Med detta engagemang tillsammans med starka marknadsaktörer bör vi nå regionens nuvarande bredbandsmål om att 90 procent ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020, säger Peter Adolfsson.

Regeringen har i december presenterat ny nationell bredbandsstrategi, där målet för 2020 är 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

– Det är positivt att målsättningen är att alla i Sverige ska ha lika bra uppkoppling, eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, säger Robert Uitto (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter, samt den mobila yttäckningen för bredband och telefoni.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.selänk till annan webbplats och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.selänk till annan webbplats.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller nya mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin här. länk till annan webbplats

För mer information:
Robert Uitto (S)
Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, mobil 070-962 73 64

Susanné Wallner (M)
Vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, mobil 072-213 24 12

Peter Adolfsson
Regional bredbandskoordinator, mobil 072-242 86 56

Dela:

Artikeln publicerad av: Anders Rubensson, tel: +4663146591.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-20.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster

Genvägar

ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 28/06 07:22