Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Extra tillskott till kulturen i Region Jämtland Härjedalen

Kulturrådets styrelse har idag beslutat om stöd till regional kulturverksamhet, inklusive extra medel till kultursamverkansmodellen. Rådet ökar anslaget till Region Jämtland Härjedalen med 700 000 kronor. Sammantaget får regionen drygt 29 miljoner kronor för 2017.

- Vi har stora utmaningar i länet i och med långa kostsamma resor för bland annat kulturen som ska kunna finnas ute i länets alla hörn och det tar kostnader från själva kulturen, säger regionrådet Robert Uitto (s) och fortsätter:
- Att Statens Kulturråd hörsammat våra inspel om detta känns glädjande. Jag är dessutom övertygad om att bättre förhållanden för kulturen ger massor tillbaka i form av attraktionskraft i hela regionen. En region med bra förutsättningar för kulturen är en region som många vill bo i.

Det som prioriterats vid fördelningen av de extra medlen är kultursamverkansmodellen. Ökningarna bygger bland annat på att de 13 län som fått extra medel har ambitioner att utöka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och strukturer samt förbättra förutsättningarna för att skapa och möta exempelvis bild- och form-, dans-, och operakonst.

- Det här är glädjande och visar att vi jobbar på rätt sätt, säger kulturens områdeschef Ingrid Printz. 700 000 kronor i förstärkning ger oss möjlighet att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen ytterligare och bidra till mer kultur till fler i samverkan med övriga norrlandslän.

För mer information:
Robert Uitto (S), Regionråd och Regionala Utvecklingsnämndens ordförande,
tfn 070-962 73 64

Ingrid Printz, områdeschef kulturen Region Jämtland Härjedalen, tfn 063-14 67 00


Dela:

Artikeln publicerad av: Anna-Lena Högström, tel: +4663147567.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-25.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster

Genvägar

ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/07 22:52