Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Regional forskningskonferens

 

Klinisk behandlingsforskning i norra sjukvårdsregionen

 

24-25 augusti 2017, Norrlands universitetssjukhus, UmeåNorrsken

Västerbottens läns landsting Landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och region Jämtland Härjedalen arrangerar gemensamt en forskningskonferens vartannat år som ska rotera mellan orterna. Forskningskonferensen 2017 kommer att hållas vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Syftet med konferensen är att lyfta fram den forskning som bedrivs i regionen kopplad till nationell/internationell forskning. Fokus för konferensen år 2017 är klinisk behandlingsforskning i norra sjukvårdsregionen.

Du kan medverka vid konferensen med en muntlig presentation, poster eller delta som åhörare.

Vi kommer fortlöpande att uppdatera konferensens hemsida med information om anmälan abstract, konferensanmälan samt program.

 

Vänliga hälsningar

Mikael Wiberg, FoU-direktör, Västerbottens läns landsting

 

För ytterligare information kontakta den lokala konferensvärdsgruppen via e-post.

 

Logotyp Norrlandstingens regionsförbund
Logotyp Landstinget Västernorrland
Logotyp Västerbottens läns landsting
Logotyp Region Jämtland Härjedalen
Norrbottens läns landsting

Sidansvarig: Göran Larsson, tel: , e-post: .

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-12-06.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 25/03 16:31