Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Reaktioner på hot och våld

För dig som blivit utsatt

Det är fullt normalt att du reagerar känslomässigt och fysiskt på det våld och hot som du blivit utsatt för. Du kommer kanske att överraskas av känslor som du inte varit beredd på och som du kanske inte vet hur du ska hantera.

Dramatiska händelser har en tendens att etsa sig fast i minnet och återkomma när man minst anar det. Det är därför viktigt att du försöker få någon att prata med om det du varit med om, i så nära anslutning till händelsen som möjligt.

Vad är en normal reaktion?

Människor reagerar på våld och hot på en rad olika sätt och kan reagera olika på likartade händelser. Somliga reagerar omedelbart medan det för andra kan dröja innan reaktionen kommer, till och med flera år. Om du är oroad över dina egna eller dina närståendes reaktioner ska du komma ihåg att det är normalt att reagera på svåra situationer. Reaktioner kan också komma hos dem som har bevittnat våld eller hos dem som oroar sig för egen eller andras säkerhet.

Att uppleva en svår händelse kan påverka flera delar av din personlighet. Reaktionerna är naturligtvis individuella men det finns många känslor och yttringar som är gemensamma för våldsoffer, speciellt vid upprepat pågående våld.

Exempel på reaktioner

Fysiska Magproblem, utmattning ,huvudvärk, bröstsmärtor, rygg- eller nacksmärtor, ändrade sömn- och matvanor, svettningar, snabb puls, yrsel.

Känslomässiga Skam, skuld, sorg, hopplöshet, ångest, ilska/raseri, mardrömmar, vanmakt, känslomässig berg- och dalbana, isoleringskänsla, kontrollförlust, rädsla för fortsatt våld, förtvivlan, förstumning, hjälplöshet eller kraftlöshet.

Relationsmässiga Tillitsförlust, ensamhetskänsla, generaliseringar gentemot andra, kritiska känslor gentemot andra, främlingsskap gentemot familj, vänner och arbetskamrater, ändringar i sexuell aktivitet.

Intellektuella Koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, minnesblixtar, störd tidsuppfattning, förvirring, svårt att fatta beslut, självmordstankar, händelsen spelas upp inom en gång på gång.

Beteendemässiga Otålighet, isolering, oförmåga att utföra saker man tidigare kunnat, starka reaktioner på små förändringar i omgivningen, klamra sig fast vid människor, splittra dagliga aktiviteter, drogmissbruk.

Kontaktinformation

Vid omedelbar fara, ring 112

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen

Telefon: 020-505050

För råd och stöd

Kvinnohälsan

Centrum mot Våld i Jämtlandlänk till annan webbplats

Tillsammans mot våldlänk till annan webbplats

Vid behov av vård och behandling

Kontakta din hälsocentral (se rullist till höger)

Psykiatrins akutmottagning: 063-15 32 50

Barn- och ungdomspsykiatrin: 063-15 40 10

Ungdomspsykiatriska mottagningen: 063-15 43 00

Ring 1177

Centrum mot våld

E-post: centrummotvald@ostersund.se

Gratisnummer till våldsutsatta: 0200-120 145 (numret syns inte på telefonräkningen)

Verksamhetsledare Centrum mot våld: 063-14 32 66

Samordnare våld i nära relationer, Östersund: 063-14 46 97

Samordnare våld i nära relationer, övriga kommuner: 063-14 46 37

Trappan: 063-14 32 00

Du kan också kontakta socialtjänsten i din egen kommun och be att få bli kopplad till samordnaren mot våld i nära relationer.

Polisen: 114 14

Kvinnojouren i Östersund: 063-13 25 00

Brottsofferjouren Östersund: 063‑51 24 00, 073‑801 45 64

Terrafems Juristjour: 020-52 10 10


Sidansvarig: Anna Ebenmark, tel: +4663147632, e-post: anna.ebenmark@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-01-19

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 26/07 08:33