Foto på fjälltopp med Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Symbolbild för funktionen Dela med dig
Dela med dig
Innehåll

Tolkcentralen

Till oss kan du vända dig när du är i behov av teckenspråks-/dövblindtolk, vuxendöv-/skrivtolk eller har frågor som rör kommunikation med döva, dövblinda, vuxendöva samt människor med hörselnedsättning.

En tolk kan behövas vid många tillfällen i kommunikationen mellan hörande och döva eller gravt hörselskadade.
Tolkservice är kostnadsfri i vardagliga situationer som till exempel i kontakt med sjukvård, myndigheter, på arbetsplatsen samt vid fritids- och föreningsverksamhet. Tolkning sker med olika metoder som teckenspråk, skrivtolkning, TSS och tydligt tal. Tolkarna har tystnadsplikt enligt lag, förmedlar neutralt allt som sägs och arbetar över hela länet.

Hos oss arbetar
Teckenspråks-/dövblindtolkar, vuxendövtolkar, samordnare och chef.

Kontaktinformation

Adress:
Tolkcentralen
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Besöksadress:
Hus 9, ingång 5
(Köpmangatan),
plan 3

Telefontider:
Taltelefon vardagar 8:00-15:30
(är vi upptagna finns telefonsvarare)

Taltelefon: 063-15 31 53
Texttelefon: 063-51 31 51
Fax: 063-15 38 56
E-post:tolkcentralen@jll.se

Bildtelefon:
0406340206@t-meeting.se

SMS: 0730 - 1204 6204 26

Om du behöver tolk i en akut situation, t ex akut sjukvård, tandvård eller hos polis mm -

Ring 112 - SOS Alarm.
Från en texttelefon ringer du: 0771-11 77 99

Sidansvarig: Anna Ebenmark, tel: +4663147632, e-post: anna.ebenmark@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2010-09-09

Gå direkt till...

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
1177 Vårdguiden - Svar om sjukdomar och hälsa
Mina Vårdkontakter - Kontakta din mottagning eller hälsocentral via webben.
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00