Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Produktinformation

Under rubriken "Produktinformation" finner du extra information om olika produkter, till exempel förteckningar över vårt grundsortiment. Vill du veta vid vilka tillfällen produkten kan förskrivas finner du istället detta under "Förskrivardirektiv".

 

HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING


HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD


HJÄLPMEDEL FÖR FÖRFLYTTNING


HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER


HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH VARSEBLIVNING


 

Filmade instruktioner:

Sidansvarig: Sara Häggström, tel: +4663153829, e-post: sara.haggstrom@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-07-07.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/07 12:40