Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

För dig som använder hjälpmedel

På 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, finns  Tema Hjälpmedel på webbplatsen 1177.se.

På Tema Hjälpmedel kan du läsa om hur det går till att få ett hjälpmedel, se utbud, hitta fakta om produkterna och läsa om vilka villkor och avgifter som gäller i just det län du själv bor.

www.1177.se/hjalpmedellänk till annan webbplats

På 1177 Vårdguiden kan du också läsa om vad som gäller för sjukresor i samband med hjälpmedelsutprovning.

www.1177.se/sjukresorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dina hjälpmedel

Du har fått låna ett hjälpmedel som vi hoppas att du kommer att få stor nytta av. När du inte längre har användning av hjälpmedlet ska du återlämna det väl rengjort, med eventuella namnlappar borttagna.

För att låna ett hjälpmedel krävs att en förskrivare gör en bedömning av dina behov först. Vanliga exempel på förskrivare är arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterskor, logopeder och läkare.

Hjälpmedel förskrivs utifrån sin funktion, inte färg och/eller utseende. Hjälpmedlen tvättas och servas efter återlämnandet. Därefter återanvänds de.

 

Förskrivarens ansvar vid förskrivning av hjälpmedel

  • Att tillsammans med dig bedöma ditt hjälpmedelsbehov ur ett medicinskt och socialt perspektiv.
  • Att informera dig om vilka hjälpmedel som finns att tillgå.
  • Att ställa in hjälpmedlet efter dina mått och behov och prova ut hjälpmedlet i den miljö där det ska användas.
  • Att instruera dig, eventuell personal och närstående om hur hjälpmedlet fungerar samt träna in hur det ska användas.
  • Att följa upp att ditt hjälpmedel fungerar som det var tänkt.

Kontakta alltid din förskrivare om hjälpmedlet inte fungerar som du tänkt dig eller om du undrar över något.

 

Ditt ansvar för hjälpmedlet

  • Att utföra normalt underhåll på hjälpmedlet, t.ex hålla rent, pumpa däck, ladda batterier.
  • Att förvara hjälpmedlet i lämpligt utrymme väl skyddat för t.ex stöld.
  • Att återlämna hjälpmedlet väl rengjort till din förskrivare, till hjälpmedelscentralen eller till närmsta hälsocentral.

Om du inte själv kan ansvara för skötseln, ska du utse en person som kan hjälpa dig. Slarv, oaktsamhet eller vanvård av hjälpmedlet kan göra att hjälpmedlet återtas, och/eller att du får betala.

 

När du flyttar

Om du flyttar till ett annat län ska du alltid i god tid före flytten kontakta din förskrivare för att komma överens om vilka hjälpmedel du får ta med dig vid flytten.

 

Om du skadat dig

Om du skadar dig när du använt hjälpmedlet ska du alltid kontakta din förskrivare.

 

Om olyckan varit framme

Om hjälpmedlet blivit skadat eller borttappat ska du alltid berätta detta för din förskrivare. Stöld av hjälpmedel ska alltid polisanmälas.

 

Försäkring

Det är bra om du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollerar om hemförsäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du råkar ut för en olycka med ditt  hjälpmedel.

 

Teknisk service

Kontakta i första hand din förskrivare om hjälpmedlet måste repareras. Reparation av skador i samband med att du använt ditt hjälpmedel, t.ex. i din bostad, ersätts inte av region eller kommun.

 

Leverans

Hjälpmedelscentralen ansvarar för att ditt hjälpmedel levereras till din förskrivare, som levererar hjälpmedlet till dig. Stora eller tunga hjälpmedel levereras direkt hem till dig.

Invänta alltid instruktioner om hur hjälpmedlet fungerar och ska användas innan du börjar använda det.

Hjälpmedelscentralen ansvarar inte för att transportera hjälpmedel mellan ditt hem och en annan plats. Detta ansvarar du själv för.

 

Återlämning

Ditt hjälpmedel ska återlämnas när du inte längre har behov av det. Återlämning kan göras vid samtliga hälsocentraler, till din förskrivare eller direkt till hjälpmedelscentralen i Göviken. Om du behöver hjälp med transporten på grund av att hjälpmedlet är stort eller tungt, kontakta din förskrivare.

 

Sidansvarig:Sara Häggström, tel: +4663153829, e-post: sara.haggstrom@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-11-24.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 29/06 18:02