Foto på fjälltopp med Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Symbolbild för funktionen Dela med dig
Dela med dig
Innehåll

För dig som använder hjälpmedel

På 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, finns  Tema Hjälpmedel på webbplatsen 1177.se. Där kan du läsa hur det går till att få ett hjälpmedel, se utbudet av hjälpmedel, hitta fakta om produkterna och läsa vilka villkor och avgifter som gäller i just det län där du själv bor. Produkterna som visas hämtas ur en databas, där man kan sortera sina sökningar utifrån olika typer av hjälpmedel och var i landet man bor.

Besök gärna Tema Hjälpmedel:  www.1177.se/hjalpmedellänk till annan webbplats

Dina hjälpmedel

Du har fått låna ett hjälpmedel som vi hoppas att du kommer att få stor nytta av. När du inte längre har användning av hjälpmedlet ska du alltid lämna tillbaka det. När du återlämnar ditt hjälpmedel ska det vara väl rengjort, och alla eventuella namnlappar ska vara borttagna.

För att du ska få låna ett hjälpmedel krävs att en förskrivare gör en bedömning av dina behov först. Några exempel på förskrivare är arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterskor, logopeder och läkare.

Hjälpmedel förskrivs utifrån sin funktion, där färg och/eller utseende inte kan styra. Hjälpmedlen tvättas och servas efter återlämnandet. Därefter återanvänds de.

Förskrivarens ansvar vid förskrivning av hjälpmedel

  • Att tillsammans med dig bedöma ditt hjälpmedelsbehov ur ett medicinskt och socialt perspektiv.
  • Att ställa in hjälpmedlet efter dina mått och behov och prova ut hjälpmedlet i den miljö där det ska användas.
  • Att instruera dig, eventuell personal och närstående om hur hjälpmedlet fungerar samt träna in hur det ska användas.
  • Att följa upp att ditt hjälpmedel fungerar som det var tänkt.

Kontakta alltid din förskrivare om hjälpmedlet inte fungerar som du tänkt dig eller om du undrar över något.

Ditt ansvar för hjälpmedlet

  • Att utföra normalt underhåll på hjälpmedlet, t.ex hålla rent, pumpa däck, ladda batterier.
  • Att förvara hjälpmedlet i lämpligt utrymme väl skyddat för t.ex stöld.
  • Att återlämna hjälpmedlet väl rengjort till din förskrivare eller till närmsta hälsocentral.

Om du inte själv kan ansvara för skötseln, ska du utse en person som kan hjälpa dig. Slarv, oaktsamhet eller vanvård av hjälpmedlet kan göra att hjälpmedlet återtas, och/eller att du får betala.

När du flyttar

Om du flyttar till ett annat län ska du alltid i god tid före flytten kontakta din förskrivare för att komma överens om vilka hjälpmedel du får ta med dig vid flytten.

Om du skadat dig

Om du skadar dig när du använt hjälpmedlet ska du alltid kontakta din förskrivare.

Om olyckan varit framme

Om hjälpmedlet blivit skadat eller borttappat ska du alltid berätta detta för din förskrivare. Stöld av hjälpmedel ska alltid polisanmälas.

Försäkring

Det är bra om du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollerar om hemförsäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du råkar ut för en olycka med ditt  hjälpmedel.

Teknisk service

Kontakta i första hand din förskrivare om hjälpmedlet måste repareras. Reparation av skador som uppkommit i din omgivning t.ex. i din bostad, i samband med att du använt ditt hjälpmedel ersätts inte av region eller kommun.

Leverans

Hjälpmedelscentralen ansvarar för leverans av hjälpmedel. Leveransen sker i första hand till din förskrivare, som levererar hjälpmedlet till dig. Stora eller tunga hjälpmedel levereras direkt hem till dig.

Kontakta alltid din förskrivare för att få instruktioner om hur hjälpmedlet fungerar och ska användas innan du själv börjar använda det.

Hjälpmedelscentralen ansvarar inte för att transportera hjälpmedel mellan ditt hem och en annan plats, t.ex. stugan, eller vid flytt. Detta måste du själv ansvara för.

Återlämning

Ditt hjälpmedel ska alltid återlämnas när du inte längre har behov av det. Återlämning kan göras vid samtliga hälsocentraler, till din förskrivare eller direkt till hjälpmedelscentralen i Göviken. Om du behöver hjälp med transporten på grund av att hjälpmedlet är stort eller tungt, kan du kontakta din förskrivare som beställer transporten.

Sidansvarig: Annika Derås Svemark, tel: +4663153829, e-post: annika.deras@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2014-12-23.

Gå direkt till...

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
1177 Vårdguiden - Svar om sjukdomar och hälsa
Mina Vårdkontakter - Kontakta din mottagning eller hälsocentral via webben.
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00