Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Alla människor med funktionsnedsättningar ska få hjälp att nå och bevara största möjliga fysiska, psykiska, intellektuella och sociala självständighet. Om du själv eller någon närstående har en funktionsnedsättning kan du kontakta Region Jämtland Härjedalen för hjälp och rådgivning.

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Beroende på vilken funktionsnedsättning du har kan du få hjälp från olika verksamheter.

Funktionshinder uppkommer vid svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och vid bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

Region Jämtland Härjedalen arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten inom sina verksamheter. 

Sidansvarig:Anna Ebenmark, tel: +4663147632, e-post: anna.ebenmark@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-04-24.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/07 12:44