Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Läkemedel

insulin

Foto: Leif Johansson/bildarkivet.se

Metformin, Glibenklamid (och besläktade preparat) och insulin utgör oftast standardbehandlingen.
Ofta påbörjas behandlingen med Metformin eller Glibenklamid och insulin läggs till i ett senare skede. Utöver dessa finns flera andra, delvis ganska nya, läkemedel att komplettera standardläkemedlen med i vissa sjukdomsfall.

Innehåll på sidan:

Insulin
Att ta injektioner med insulin
Vad är insulinkänning?

Övriga läkemedel
METFORMIN (TILL EXEMPEL GLUCOPHAGE)
GLIBENKLAMID (TILL EXEMPEL EUGLUCON)
NATEGLINID (STARLIX) — REPAGLINID (NOVONORM)
AKARBOS (GLUCOBAY)
PIOGLITAZON (ACTOS)
SITAGLIPTIN (JANUVIA) — VILDAGLIPTIN (GALVUS)
EXENATIDE (BYETTA)

Insulin

Man skiljer på kortverkande/snabbverkande (även kallat måltidsinsulin) och långverkande
insulin. Kortverkande/snabbverkande insulin ger effekt ganska snabbt, men effekten försvinner efter 1-3 timmar. De ges i samband med måltid.
Långverkande insuliner kan delas upp i "ultra-långverkande" och medellångverkande
insuliner. Effekten kommer långsamt, men sitter sedan i under flera timmar upp till ett helt dygn. De ges ofta till natten, men ibland även på morgon. "Ultra-långverkande" insuliner är väldigt dyra och anses i de flesta fall inte innebära några fördelar jämfört med medellångverkande insuliner.

Insuliner som rekommenderas av Jämtlands läns landsting:

  • Exempel på medellångverkande insuliner: Insulatard och Humulin NPH.
  • Exempel på "ultra-långverkande" insuliner: Levemir och Lantus
  • Exempel på kortverkande/snabbverkande insuliner: Novorapid och Humalog.

Att ta injektioner med insulin

Målet är att insulinet ska hamna i underhudsfettet för att sedan tas upp i blodet. Snabbast tas insulinet upp i buken. Därför ges snabb-/måltidsinsulin där, eftersom man önskar snabb effekt. Mer långverkande insulin ges oftast i låret (eller eventuellt i skinkan), då man önskar ett långsammare upptag och längre effekt.
Lyft ett hudveck med två eller tre fingrar. Stick in kanylen helt, i 45 till 90 graders vinkel. Injicera insulinet och vänta i tio sekunder. Dra ut kanylen till hälften och vänta i tio sekunder. Dra sedan ut resten av kanylen (för att undvika läckage). Tvättning
eller plåster på injektionsstället behövs i regel inte.

Med tanke på både kostnader och miljön bör om möjligt flergångs-insulinpennor som Penfill eller cylinderampuller användas.

Vad är insulinkänning?

Om blodsockret blir lägre än mellan 3,5 och 4 millimol per liter kan du få en så kallad insulinkänning. Symtomen kan vara darrighet, svettning, yrsel, matthet koncentrationssvårigheter, huvudvärk, hungerkänsla, oro, irritation, dåsighet med mera.

För att åtgärda insulinkänningen bör du:

  • mäta blodsockret och skriva upp värdet
  • äta två till fyra sockerbitar, druvsocker eller dricka ett glas juice.

Symtomen ska försvinna inom tio minuter

  • mäta blodsockret igen
  • ta en smörgås och ett glas mjölk eller riktig mat
  • kontakta ansvarig läkare eller sköterska och berätta om känningen och det uppmätta blodsockervärdet.

Övriga läkemedel

METFORMIN (TILL EXEMPEL GLUCOPHAGE)

Ett väl etablerat, beprövat, läkemedel, som tillhör standardbehandlingen. Ger ingen viktuppgång och medför ingen risk för hypoglykemi (för lågt blodsocker). Försiktighet
krävs vid njur-, lung- eller hjärtsvikt. Rekommenderas av läkemedelskommittén
i Jämtlands läns landsting.

GLIBENKLAMID (TILL EXEMPEL EUGLUCON)

Väl etablerat, beprövat, läkemedel, som kan ges som en dos dagligen. Ger få biverkningar.
Försiktighet krävs vid njursvikt och ibland vid kombination med insulin där risk för hypoglykemi (för låg blodsocker) finns. Rekommenderas av läkemedelskommittén
i Jämtlands läns landsting.

NATEGLINID (STARLIX) — REPAGLINID (NOVONORM)

Liknar Glibenklamid, men har endast kortvarig effekt. Ger få biverkningar. Bör tas i samband med måltider. Läkemedlet kan användas om blodsockret stiger kraftigt efter måltiden. Läkemedlet är ganska dyrt.

AKARBOS (GLUCOBAY)

Gör att tarmens förmåga att ta upp socker minskar. Det är ett väldigt säkert läkemedel
och ger i praktiken inga allvarliga biverkningar, men kan ofta ge upphov till mag-tarm-biverkningar som diarréer eller uppblåsthet. Dosen/mängden bör långsamt
trappas upp under flera månader efter insättningen, för att vänja tarmarna vid medicinen. Rekommenderas av läkemedelskommittén i Jämtlands läns landsting.

PIOGLITAZON (ACTOS)

Förbättrar bukspottkörtelns funktion och ökar kroppens känslighet för insulin. Det finns misstankar om att läkemedlet ökar risken för frakturer (benbrott). Kvinnor efter menopausen bör helt inte använda detta läkemedel.

SITAGLIPTIN (JANUVIA) — VILDAGLIPTIN (GALVUS)

Ökar indirekt utsöndringen av insulin. Läkemedlet kan användas om blodsockret stiger kraftigt efter måltiden. Ger få allvarliga biverkningar, men illamående är inte ovanligt. Bör tas i samband med måltider. Läkemedlet är ganska dyrt.

EXENATIDE (BYETTA)

Liknar Sitagliptin (Januvia), men har kraftigare effekt. Ges som injektion två gånger dagligen.

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2010-12-09.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/07 22:52