Jämtlands Läns Landstings logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Symbolbild för funktionen Dela med dig
Dela med dig
Innehåll

Vårdgaranti

Sedan den 1 november 2005 gäller en nationell vårdgaranti i hela landet. För dig som patient innebär den att du ska kunna komma i kontakt med vården, få tid för besök och få din behandling påbörjad senast inom de tidsgränser som anges i garantin.

Kontaktinformation

För svar på allmäna frågor om vårdgarantin, skicka e-post till:

vardgarantin@jll.se

Sedan 1 juli 2010 gäller också en ny lag om ökat patientinflytande. Där ingår dels vårdgarantin och dels att du som patient eller närstående har rätt att få individuellt anpassad information vid varje kontakt med vården.

Information om vårdgarantin i utskriftsvänligt formatPDF (pdf, 126.9 kB)

Vårdgivarens ansvar

Du har rätt att få individuellt anpassad information och erbjudande om vård inom vårdgarantins gränser. Om vårdenheten inte kan ge vård inom den satta tidsgränsen ska vårdpersonalen aktivt hjälpa dig att få vård någon annanstans. Om du får hjälp till annan vårdgivare på grund av att vårdgivaren inte kan ge vård inom vårdgarantin, ska det inte innebära några extra kostnader för dig. Däremot betalar du patientavgiften som gäller i det landsting eller region där vården ges. Högkostnadsskydd och frikort gäller även i andra landsting eller regioner och hos privata vårdgivare som har avtal.

Vårdgarantin benämns 0-7-90-90

Siffrorna står för det antal dagar som det längst får ta för oss att leverera våra tjänster:

0 betyder att du ska få kontakt med primärvården i telefon eller på plats samma dag. Primärvården kan i detta fall vara en hälsocentral, en distriktssköterskemottagning eller sjukvårdsrådgivningen 1177.

7 betyder att du ska få tid hos distriktsläkare inom sju dagar om primärvården bedömer att du behöver det.

90 betyder att du ska få en bedömning av en specialist, antingen vid vårt sjukhus eller av annan vårdgivare, inom 90 dagar från beslut om remiss.

90 betyder att din behandling ska vara påbörjad inom 90 dagar från beslut om behandling, antingen vid vårt sjukhus eller av annan vårdgivare.

Vårdgarantin gäller för sådan vård som kan planeras i förväg. Den gäller alltså inte vid akuta sjukdomar eller vid olyckor som kräver omedelbart omhändertagande - där finns inga köer så där behövs den inte. Tiden för undersökningar och utredningar inför ett besök eller en behandling räknas inte in i de tidsgränser som gäller för vårdgarantin.
Tiden fram till besök och behandling får överstiga 90 dagar, om du och din läkare (eller annan behandlare) är överens om det. Den får också överstiga 90 dagar om det finns medicinska skäl till att en åtgärd inte kan genomföras tidigare, eller när det i förväg inte går att fastställa tidpunkt (exempelvis vid organtransplantation).
Vårdgarantin är en garanti om leveranstid Det är alltid den medicinska bedömningen i hemlandstinget som ligger till grund för garantiåtagandet.

Har du allmänna frågor om vårdgarantin kan du skicka ett e-post till vardgarantin@jll.se. Har du frågor som rör just din specifika behandling vänder du dig till den klinik det berör.
Vill du veta mer om tillgänglig vård i landet kan du besöka Sveriges Kommuner och Landstings väntetidsdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annan möjlighet till vård på annan ort

Möjligheten att själv välja vård på annan ort - det så kallade fria vårdvalet - påverkas inte av vårdgarantin. Det finns fortfarande kvar och regelverket ser ut på samma sätt som tidigare. Det kan du läsa mer om i Det fria vårdvalet.

Sidansvarig: Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-10-08

Gå direkt till...

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
1177 Vårdguiden - Svar om sjukdomar och hälsa
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Jämtlands läns landsting

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00