Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Lex-Maria ärenden

 • 2017-04-18 08.00
  Händelse: Fördröjd diagnos av sekundär hypocalcemi till följd av osteoporosbehandling
  Anmälningsdatum: 2017-04-17
  Diarienummer: RS/400/2017
  Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
  Beslut från IVO:
  Patient med bland annat hjärt- och njursvikt opereras för höftfraktur och bedöms vara aktuell för ostoeporosbehandling som sätts in under vårdtiden. Remitteras till primärvården för vidare uppföljning. Av remissen framgår inte att kontroll av blodvärde för calcium ska tas efter två veckor. Två veckor ef operation kommer patienten in akut pga svullet ben och får behandling pga misstänkt blodpropp. Blodprover tas, ett avvikande lågt värde för calcium förbises och uppmärksammas inte förrän efter 6 veckor då patienten kommer in akut till sjukhus kraftigt försämrad i sin hjärtsvikt. Patienten har ett lågt calciumvärde, behandling inleds för att korrigera calciumvärdet men patienten försämras i sin hjärtsvikt och avlider. Den fördröjda behandlingen av det låga calciumvärdet bedöms ha bidragit till tilltagande hjärtsvikt och att patienten avlider.Internutrening är genomförd och åtgärder som ska vidtas är bland annat att aktuellt vårdprogram gällande osteoporsos ska spridas. Pga otydligheter kring vilken enhet som ansvarar för uppföljning av prover och provsvar efter insättande av injektion Prolia så ska detta åligga den insättande enheten.

Artikeln publicerad av: Ove Demår, tel: +4663147621.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-08-08.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 - EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 28/06 21:19