Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Lex Maria

När en händelse inträffat i vården där en patient blivit eller kunde ha blivit allvarligt skadad, görs en Lex Maria-anmälan till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

Via länken Lex-Maria ärenden till vänster på denna sida, under rubriken Innehåll, går det att se vilka händelser Region Jämtland Härjedalen anmält till IVO. Där finns också en kort sammanfattning av varje händelse, inklusive en sammanfattning av resultatet av regionens internutredning i form av bakomliggande orsaker och vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas.

När IVO avslutar ett ärende så innebär det att händelsen är utredd i nödvändig omfattning, och att de åtgärder som vidtagits är de som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Regionens anmälan, samt beslut från IVO, finns att läsa via REgion Jämtland Härjedalens webbdiarium.

Mer information om Lex Maria finns på regionala sidor på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om IVO finns på myndighetens webblats ivo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig:Maria Omberg, tel: +4663154303, e-post: maria.omberg@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-01-08.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/07 22:53