Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Biobanken för forskare

Biobanksansökan

Vid varje forskningsprojekt eller klinisk prövning som omfattar prover från människa skall biobanksansökan göras.

Biobankansökan i två exemplar skickas till Region Jämtland Härjedalens biobankssamordnare tillsammans med kopior av etikansökan och beslut från etikprövningsnämnden, patientinformation, och ev. intyg om destruktion eller återlämnande av prov som skickas till laboratorium utanför Region Jämtland Härjedalen.

Blanketter:

L1 Tillgång till provsamling för forskning 4.7länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
L1a Bilaga uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi och cytologi, Version 4.6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
K4. Instruktion mall 1 - länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgång 4.6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Multicenterstudier
Vid forskningsstudier där nyinsamlade prover från flera sjukvårdshuvudmän omfattas finns nationella riktlinjer upprättade. Prov utlämnas då direkt till sekundär biobank hos forskningshuvudmannen som kan vara läkemedelsföretag eller universitet.

Ansökan om multicenterstudie skickas till det RBC (regionalt biobankscentrum) i den region där multicenterstudien startas. Avtal upprättas vid RBC för samtliga deltagande regioner och landsting. Det innebär att forskaren endast behöver göra en ansökan i stället för en per deltagande region eller landsting.

Register över multicenterstudier förs i en E-biobank inom varje deltagande landsting eller region . E-biobanken är en virtuell biobank där inga prover förvaras.

Mer information finns på biobanksverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor eller hjälp med att fylla i biobankansökan kontakta biobanksamordnaren

Huvudman för biobanken:
Region Jämtland Härjedalen

Registreringsnummer hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO):
398

Kontaktinformation

Biobankssamordnare:
Agneta Lindberg

Postadress:
FoUU staben Hus 10, plan 5 Östersunds sjukhus 831 83 Östersund

Telefon:
063-14 75 98

Biobankansvarig:
Göran Larsson FoUU chef

E-post till biobanksamordnare

Sidansvarig: Göran Larsson, tel: , e-post: goran.s.larsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-02-15

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 28/06 07:17