Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Sekretessbelagt

Den information som finns om dig i hälso- och sjukvården är genom olika lagar belagd med sekretess.

Sverige är ett öppet land. Rätten att ta del av allmänna handlingar finns reglerad i grundlagen. Men denna rätt - offentlighetsprincipen - har alltså begränsningar. Det betyder att alla uppgifter som finns om dig i journaler, hälsoregister, kodnycklar m m, skyddas av lagar. Hit hör t ex patientjournallagen, sekretesslagen, personuppgiftslagen (PUL) och de s k registerförfattningarna.

Din integritet

Att spara uppgifter om dig och din hälsa är viktigt i hälso- och sjukvården. Sekretessbestämmelserna handlar om din integritet. Det är du som ska bestämma vilka som ska känna till ditt hälsotillstånd och dina personliga förhållanden. Finns det risk att du eller dina närstående lider men får sådana uppgifter inte lämnas ut. Det är grundregeln.

Sekretess gäller inte bara i förhållande till enskilda personer utan också inom och mellan myndigheter. Bara de som deltar i din vård har rätt att ta del av uppgifter om dig i vårdsyfte. Det finns förstås undantag. Ibland är en myndighet skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. Detta gäller t ex efter beslut av domstol vid misstanke om allvarliga brott.

Kodade prover

Biobankslagen gäller bara själva provmaterialet. Men den information som kan hämtas ur ditt prov är heller inte tillgänglig för vem som helst. Proverna är kodade och kan bara kopplas till dina personuppgifter via en eller flera kodnycklar. Det gäller också när prover eller annan information skickas till en annan plats för diagnos eller används gemensamt av en forskargrupp.

När analyssvaren förts in i din journal skyddas denna alltså från insyn av obehöriga genom andra lagar. På så vis ska dina intressen tillgodoses, både när det gäller vård och behandling och när det gäller din integritet.

Sidansvarig:Göran Larsson, tel: , e-post: goran.s.larsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2010-10-22.

Gå direkt till...

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
1177 Vårdguiden - Svar om sjukdomar och hälsa
Mina Vårdkontakter - Kontakta din mottagning eller hälsocentral via webben.
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00