Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Regler och rättigheter för dig som patient

Som patient inom hälso- och sjukvården finns vissa regler och rättigheter som kan vara bra att känna till. Du har rätt att få begriplig information om ditt hälsotillstånd och om möjliga undersöknings- och behandlingsmetoder. Du ska även få information om vart du kan vända dig med klagomål.

Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. I vissa fall har du också rätt att diskutera din sjukdom med ytterligare en läkare och få en andra bedömning (en sk second opinion). När det finns flera behandlingsalternativ är det du som ska avgöra, såvida du inte själv valt att lämna över beslutet till den som är medicinskt ansvarig.

Du har rätt att tacka nej till erbjuden behandling och att avbryta pågående behandling. Ingen kan tvinga dig att lägga in dig på sjukhus och du kan lämna sjukhuset när du vill.Du kan inte heller tvingas att ta medicin. Du har rätt att läsa din patientjournal om du vill det, och att få innehållet förklarat för dig. I journalen noteras alla uppgifter om den vård du får.

Personalen har tystnadsplikt

Alla anställda inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. I princip får inga uppgifter som rör patientens personliga förhållanden, hans/hennes sjukdom eller behandling lämnas ut till någon annan person eller sjukvårdsinrättning utan att patienten har lämnat sitt medgivande.

Samtliga uppgifter i patientjournalen omfattas av sekretesslagen. Behöriga att läsa i din journal är endast den personal som är direkt inblandad i din vård och behandling.

Om patienten övergår till vård hos annan vårdgivare kan vissa uppgifter behöva lämnas om den vård eller behandling som getts.

Om du har synpunkter på något eller om du inte anser att du fått dina rättigheter tillvaratagna kan du vända dig till patientnämndens kansli för att få råd och hjälp.

Även patientnämndens politiker och tjänstemän har tystnadsplikt.

Bra att veta för dig som patient

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner foldern.

Folder, Bra att veta för dig som patient

Hur beställer jag sjukresor? Hur mycket kostar en undersökning? Vad gör jag om jag inte är nöjd med vården? Det och mycket mer finns att läsa i foldern Bra att veta för dig som patient.

Vid utsrkift, gör inställningar för "folder" i utskriftshanteraren för att få den utskriven dubbelsidig.


Hälsoval i Jämtlands län

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner broschyren.

Hälsoval i Jämtlands län

Valet är ditt — du väljer hälsocentral

Du kan också använda dig av 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på webben som är hela Sveriges samlingsplats för råd, information, inspiration och e-tjänster för din hälsa och vård.

Allt innehåll på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kvalitetssäkras tillsammans med experter från hälso- och sjukvården i hela Sverige.

Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-03.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/07 12:43