Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Vanliga frågor

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Övergripande

Vilket ansvar har Region Jämtland Härjedalen för asylsökandes hälsa?

Alla asylsökande barn och ungdomar 0-17 år har rätt till samma vård som barn med uppehållstillstånd eller som är svenska medborgare.

Vuxna har rätt till akut vårt och vård som inte kan anstå. Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" avgörs i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.

Alla asylsökande erbjuds också en hälsoundersökning.

Vad innebär stabsläge och varför har Region Jämtland Härjedalen gått in i det?

Vår krisledning kan arbeta i tre olika beredskapslägen. På så sätt har vi möjlighet att börja arbeta tidigt och sedan gradvis trappa upp vid händelser där det ställs stora krav på oss men det är svårt att bedöma utvecklingen.

Stabsläge är det minst allvarliga läget. Det är ett slags standbyläge som innebär att vi följer händelseutvecklingen och försöker förbereda oss så mycket som möjligt på att behoven kan bli större. Nästa läge är förstärkningsläge och efter det katastrofläge.

Samarbete och beredskap

Hur arbetar Region Jämtland Härjedalen utifrån flyktingssituationen?

Region Jämtland Härjedalens krisledning arbetar nu med att samordna – och vid behov förstärka – hälso- och sjukvårdens resurser. Målet är att verksamheten ska kunna fungera så normalt som möjligt, även om behovet av vård ökar.

Viktiga parter att samverka med är Länsstyrelsen, Migrationsverket och kommunerna i Jämtland Härjedalen. Vid behov sker också samverkan med Polisen och Räddningstjänsten. Samordningen sker både på kort och lång sikt. Krisledningen håller sig därför ständigt uppdaterade om hur situationen utvecklar sig, och är beredda att omprioritera utifrån det. Bland annat gäller det att ta del av information och nationella rekommendationer från till exempel Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Vilken beredskap har Region Jämtland Härjedalen för utvecklingen framöver?

Region Jämtland Härjedalen förbereder sig på en ökad flyktingströmmen och att ökningen kan fortsätta under en längre tid. Vår krisledningsorganisation fungerar väl och vi har goda strukturella resurser. Till exempel skulle länets invånarantal kunna fördubblas och ändå ha ett sjukhus och lika många hälsocentraler som i dag.

Vi utbyter ständigt information med andra myndigheter för att kunna fatta rätt beslut. Migrationsverket informerar löpande om utvecklingen, den regionala krisledningen träffas varje vecka, och det gör även regiondirektören och länets myndighetschefer.

Flyktingsituationen och övrig hälso- och sjukvård

Påverkar flyktingsituationen den övriga hälso- och sjukvården?

När fler individer behöver komma i kontakt med sjukvården innebär det en ökad belastning i primärvården och Folktandvården. Väntetiderna förväntas dock inte bli längre, utan det är precis som tidigare medicinska prioriteringar som avgör.

Finns det en fara för att asylsökande bär på smittsamma sjukdomar?

Folkhälsomyndigheten har utrett om det stora antal flyktingar som kommer just nu innebär ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar i Sverige, och de gör bedömningen att riskerna är låga. Däremot kan flyktingarna själva vara mer utsatta och det är därför viktigt de erbjuds hälsoundersökningar, så att de som behöver får tillgång till exempelvis vaccinationsskydd, rådgivning eller medicinsk behandling.

Riskbedömningen är bland annat baserad på tidigare utredningar från WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, data från Migrationsverket och vetskap om sjukdomsförekomst i de asylsökande människornas hemländer.

Läs gärna mer i Folkhälsomyndighetens riskbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-09-02.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 24/06 08:59