Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Strömsunds Hälsocentral

Sjukgymnastik

Foto: Tina Stafrén

Foto: Tina Stafrén

Här arbetar:

 Henrik Karlsson och Stina Dahlström

Samordnare Hälsosam Agneta Westberg

Sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar människans rörelseförmåga. Det kan t ex vara smärta, stelhet, muskelsvaghet eller rädsla och ångest.

Sjukgymnastens verksamhet inkluderar alla åldrar.

Remissfrihet:
Kravet på remiss till sjukgymnaster inom primärvården är borttaget från och med 1 juli 2003.

Rörelse är receptet!
Sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar människans rörelseförmåga, ex smärta, stelhet, muskelsvaghet, muskelspänningar.

Sjukgymnastens arbete innefattar bl a:

  • Undersöka och bedöma
  • Ställa funktionsdiagnos
  • Behandla
  • Ge information, råd och stöd
  • Handleda och utbilda
  • Utarbeta råd och rehab-planer
  • Förebygga ohälsa

Vårt arbetssätt är i huvudsak aktiv träning för att återgå till så optimal funktion som möjligt efter skada/funktionsstörning.

Vad kostar det? Ett besök hos en sjukgymnast kostar 300 kronor. Uteblivet besök debiteras med 300 kronor. Avbokningar ska ske minst 6 timmar innan besökstiden, debiteras annars om uteblivet besök.

Kontaktinformation

Öppettider:
Vardagar 8-16

Telefon och telefontid:
Tfn: 0670-165 46
Tfntid: måndag-fredag 8.30 - 9.00 och 12.30 - 13.00 

Telefon vid akuta fall: 112 eller Sjukvårdsrådgivningen 1177

Mina vårdkontakter

BOA-artrosskola
Samtliga patienter i Jämtlands läns landsting med besvär/artrostecken från höft och/eller knäled, av sådan grad att de söker sjukvård, ska erbjudas artrosskola enligt BOA ( bättre Omhändertagande av personer med Artros).

Målet med artrosskola är att minska ohälsa och sjukskrivning hos patienter med artros i höft och knä. Artrosskolan överensstämmer med de behandlingsriktlinjer för artros som utarbetats av socialstyrelsen. Enligt dessa riktlinjer kommer sjukvården att åläggas att ta hand om patienter med artros genom adekvat icke-kirurgisk behandling som ett första steg.

BOA-artrosskolor genomförs regelbundet vid sjukgymnastiken.
Om du är intresserad av att delta i BOA-artrosskola, kontakta sjukgymnastiken, tel 0670/16546, vardagar kl 8-9.

Sidansvarig: Barbro Gustafsson, tel: +4667016516, e-post: barbro.gustavsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-05-09

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
1177 Råd om vård
Mina Vårdkontakter - Kontakta din mottagning eller hälsocentral via webben.
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.1.2 · 30/05 08:48