Foto på fjälltopp med Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Symbolbild för funktionen Dela med dig
Dela med dig

Du är här:

Innehåll

Frågor och svar om förfrågningsunderlaget

Här kan du läsa mer om Hälsoval Region Jämtland Härjedalens förfrågningsundelag.

Generella frågor rörande Hälsoval Jämtland
 • Har vi rätt att innan vi är ackrediterade, genom annonser och annan skriftlig information, gå ut och informera om att vi avser starta vårdcentralsverksamhet? Har vi vidare rätt att i vår information uttrycka att vi gärna tar emot intresseanmälningar?
 • Vårdgivaren ansvarar för att ta hand om listade personer som avlider i ordinärt boende och på allmän plats... Hur långt sträcker sig detta ansvar geografiskt?
 • Samordning skall när så krävs göras med andra rehabiliteringsaktörer. Det räknas upp ett antal sådana aktörer, dock inte Företagshälsovård. Det finns en överenskommelse mellan SKL och Staten angående rehabiliteringsgarantin, gäller den även i Region Jämtland Härjedalen?
 • Angående tillgänglighet sätter regionen ett minimikrav och tillgängligheten mäts i öppettider som är vitesrelaterat. Kan landstinget tänka sig att ha en väntetidsrelaterad tillgänglighet?
 • Angående intyg ..... utan särskild ersättning utfärda intyg från FK, etc.Varför skall inte dessa myndigheter betala?
 • Hur många jourer/månad ska en Hälsocentral på c:a 8000 listade personer ha?
 • Vilka yrkesgrupper ska dokumentera i specialstudien "ersättning för resultat"?
 • Kan hälsocentralen använda sig av valfri radiologisk leverantör, eller finns det krav på att använda regionens medicinska service?
 • "Vad är skillnaden mellan filial och vårdenhet?"
 • Får man ha stängt för en planeringsdag eller arbetsplatsträff med hänvisning till annan hälsocentral
 • Vilken statistik vill Hälsovalskansliet ha ut kontra det som ska levereras till Väntetider i vården?
 • Ska det/måste det vara en fysisk person som svarar på hälsocentralen mellan 8-17 eller kan vi ha röstbrevlådor som lyssnas av plus callback funktion med uppringning samma dag?
 • Har man rätt att vid något tillfälle stänga en vårdenhet?
 • Måste privata hälsocentraler beställa sitt läkemedelsförråd via sjukhusapoteket?
 • Är man skyldig att ta emot patienter listade vid andra hälsocentraler om besöket inte är akut?
 • Vad ingår i uppdraget för den tilläggsersättning en enhet kan få för läkaransvaret vid ett särskilt boende?
 • Måste man utföra intyg efter rattonykterhet?
 • Kan man under semesterperioder hänvisa patienter som vill ha resevaccin till privata aktörer utan finasiering från regionen?
Frågor om ekonomi
 • Vem står för kostnaderna/ersätter hjälpmedel som ordineras?
 • Vilka delar omfattar momskompensationen? Omfattar den all erhållen ersättning enligt avtal?
 • Hur ska beräkningen göras för den socioekonomiska faktorn?
 • Kommer kostnadsansvaret för läkemedel att läggas ut i Hälsovalet?
 • Kommer hälsocentralen att ha eget ansvar för sina patienters konsumtion av medicinsk service?
 • Hur ersätts deltagande i grupper?
 • Varför flyttas ca 5 mkr år 2012 till område Medicin för diabetstekniska hjälpmedel?
IT-frågor
 • Vad är Centuri?
 • Regionen har infört det IT-baserade rådgivningssystem (RGS Webb), vad kostar det?
 • Vi skall ha medicinsk utrustning som kan kommunicera med och lagras i regionens system. Finns någon förteckning över sådana system?
 • Hur får vi som privat vårdgivare tillgång till SITHS-korten?
 • Vilken tillgång till regionens First Class kommer privata utförare att ha?

Sidansvarig:

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1ed023e41335d8218788000396.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1ed023e41335d8218788000396.1

Senast uppdaterad

Gå direkt till...

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
1177 Vårdguiden - Svar om sjukdomar och hälsa
Mina Vårdkontakter - Kontakta din mottagning eller hälsocentral via webben.
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00