Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Välkommen till utbildning

Samtal om hälsosamma matvanor

Utvecklingsenheten/Folkhälsa har i uppdrag att stödja och utbilda hälso- och sjukvården inom Region Jämtland Härjedalen i det sjukdomsförebyggande arbetet. Arbetet utgår från "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder" med rekommendationer och åtgärder som kan stödja patienter till en förändring av ohälsosamma levnadsvanor. Som ett led i detta arbete erbjuder vi därför denna utbildning.

Målgrupp: Legitimerad personal inom region Jämtland Härjedalen som tidigare har gått utbildning inom Motiverande samtal(MI) eller liknande. I ditt arbete möter du patienter som vill ha stöd i att få mer hälsosamma matvanor.

Datum: 12 okt, 26 oktober samt 16 november 2016

Plats: Östersund, lokal meddelas senare.

Syfte/mål med utbildningen:
Att efter genomgången utbildning kunna stödja patienter till mer hälsosamma matvanor som bygger på evidens och vetenskap.

Ur innehållet:
Evidensbaserade kostråd, verktyg för förändringsarbetet t.ex kostdagbok, handlingsplan och kostindex. Teoretiska genomgångar, erfarenhetsutbyte, gruppövningar och patientfall kommer att varvas där eget aktivt deltagande är ett viktigt inslag. Det kommer också ingå journaldokumentation av levnadsvanor och verktyg för att jobba med fysisk aktivitet som komplement.

Omfattning:
Tre utbildningsdagar, tid behövs även för förberedelser samt att påbörja två patientsamtal om hälsosamma matvanor. Två handledningstillfällen kommer att erbjudas efter slutförd utbildning. Du kommer även att få ingå i ett nätverk för fortsatt kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom området.

Utbildningen är kostnadsfri (ej avbokad plats debiteras med 500 kr). Den egna enheten/avdelningen/HC står för ev. resekostnader samt arbetstid.

Anmälan via formulär nedan.

Senast 30 september.

För mer information, kontakta Berit Andersson
Leg. dietist med uppdraget att främja goda matvanor.

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 september klockan 23.30.

Om du vill avboka en tidigare anmälan, Klicka här!

Sidansvarig: Anna Swanson Danielsson, tel: +4663147564, e-post: anna.swanson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-06-23.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 23/05 01:09