Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Tobaksfri Duo

De flesta ungdomar som börjar med tobak gör det någon gång mellan årskurs 6-9. Om vi kan få de unga att avstå tobak under denna period minskar risken att de ska bli tobaksbrukare väsentligt. Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993 och är en framgångsrik och flexibel metod för att förebygga tobaksbruk bland unga. Metoden bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. Målet är tobaksfria ungdomar, med en god hälsa!

Tobaksfri duo är i grunden en kontraktsmetod där ungdomen skriver ett kontrakt med en vuxen om att båda ska vara tobaksfria fram till skolavslutningen i åk 9. I årskurs 5 eller 6 får elever och föräldrar information om tobak och Tobaksfri duo. Eleverna erbjuds därefter att skriva kontrakt med en vuxen person som de själva väljer ut. Vuxenpartnern ska vara över 18 år och kan vara en förälder, ett syskon, en lärare eller annan betydelsefull vuxen som ansvarar för att aktivt följa upp avtalet. När kontrakt skrivits får eleven ett medlemskort som ger rabatter och förmåner utifrån avtal med lokala butiker, företag och föreningar. Kontraktet följs sedan upp varje år där duon skriver på en Försäkran om att de har varit tobaksfria under det gångna året. Försäkran blir då till en lottsedel i det årliga nationella Vårlotteriet. Tobaksfri duo innebär ett gemensamt förhållningssätt genom att skola, föräldrar, fritid och närsamhälle samverkar för att stärka normen tobaksfrihet.

Metoden är vetenskapligt utvärderad och resultaten visar på att antalet unga rökare nästan halverades under utvärderingsperioden. En oväntad bonuseffekt var att många vuxna valde att sluta använda tobak för att bilda en duo med sin ungdom.

Först ut att arbeta med Tobaksfri duo i Jämtland Härjedalen var Funäsdalens skola. Från 2013 arbetar alla skolor i Härjedalens kommun med metoden. Under hösten 2013 startade Strömsunds kommun upp arbetet på Fjällsjöskolan i Backe. Under våren 2014 har även Åre kommun påbörjat arbetet på Racklöfska skolan i Järpen. Vi kan stolt konstatera att cirka 350 ungdomar i Jämtland Härjedalen har bestämt sig för att vara tobaksfria.

Är Du intresserad av Tobaksfri Duo?
Kontakta Region Jämtland Härjedalens samordnare för Tobaksfri duo:
Maria Lindgren, 070-158 70 72, maria.a.lindgren@regionjh.se

Du kan läsa mer om metoden på Tobaksfri Duos egen hemsida www.tobaksfri.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig:Eva Jonsson, tel: +4663142459, e-post: ewa.jonsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-12.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 28/04 17:52