Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Nyanlända

Hälsosamtal med migranter
Om sexuell hälsa och hiv/STI-prevention
Frågeformulären med tillhörande manual innehåller fakta, råd och frågor
om sexuell hälsa och hiv/STI (bifogas nedan). Dokumenten är framtagna i ett projekt inom Kunskapsnätverket iv/STI Norr, med stöd från Smittskyddsinstitutet. Projektet pågår 2011-2013. Dokumenten utvärderas under 2013.

Frågeformuläret kan utgöra ett komplement till redan befintligt inom ert landsting/region. Manualen är ett kunskapsunderlag som kan användas som ett stöd under den del av hälsosamtalet som handlar om sexuell hälsa och hiv/STI-prevention.

Dokumenten är framtagna av en arbetsgrupp med kompetens och erfarenheter inom
främst asylsjukvård och smittskydd.

Dokumenten har WHO:s definition på Sexuell hälsa som grund.

Vid framtagningen har även forskaren och tolken Faustine Nkulu Kalengayis forskningsresultat ch erfarenheter använts som stöd. Dessutom har Martina Franck, barnmorska/örfattare/föreläsare, samt en referensgrupp bestående av personer från asylsjukvård och smittskydd i Norrland, bidragit med sina kunskaper och erfarenheter.

Kunskapsnätverket hiv/STI Norr - kontakt:
Region Jämtland Härjedalen - Karin Wåhlén Götzman, tel 063-14 76 17
Landstinget Västernorrland - Anna-Karin Öberg, tel 0611-800 89
Norrbottens läns landsting - Annika Nordstrand, tel 0920- 28 42 57
Västerbottens läns landsting - EvaBritt Carlstén, tel 090-785 72 10

FörsättsbladPDF (pdf, 71.4 kB)
Formulär hälsosamtalPDF (pdf, 42.8 kB)
Kunskapsformulär hälsosamtalPDF (pdf, 42.8 kB)

Sidansvarig:Karin Wåhlén Götzmann, tel: +4663147617, e-post: karin.wahlen.gotzmann@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-03-23.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 29/04 17:35