Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Handlingsplan för Jämtlands län

Par

 Region Jämtland Härjedalen har sedan 1980-talet bedrivit program kring samlevnad, sexualitet och hälsa, vilket inkluderar sexuellt överförbara infektioner (STI) och oönskad graviditet.

Kontaktinformation

Karin Wåhlén Götzmann
Tel: 063-147617  

Inom Region Jämtland Härjedalen finns en särskild samordnare anställd, vars uppgift är att genomföra de ambitioner som finns inskrivna i handlingsplanen, landstingsplanen och i folkhälsoplan för Jämtlands län. Det gäller målområdena 7 och 8 i folkhälsoplanen: "Gott skydd mot smittspridning" och "Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa". För att nå visionen finns tre övergripande mål:
Mål 1.
- Att de som bor eller vistas i länet vet hur man kan få kunskap om och vart man vänder sig vid frågeställningar gällande sexualitet och samlevnad samt hur man kan skydda sig mot oönskad graviditet, förebygga smittspridning och har förståelse för hur det är att leva med STI.
Mål 2.
- Att förekomst av, sjuklighet i och komplikationer till hiv/STI minskar samt gott omhändertagande och god vård ges i dessa situationer. 
Mål 3.
- Att antalet oönskade graviditeter minimeras genom förebyggande insatser samt god tillgänglighet till rådgivning och preventivmedel och att god abortvård erbjuds.

Ladda ner Regional handlingsplan för Jämtlands län 2012-2016PDF (pdf, 572.8 kB) HÄRPDF (pdf, 3.8 MB)

Basen för folkhälsoarbete inom detta området är den breda tvärsektoriella samverkan som grundlades i Jämtlands län i början av 1980-talet. Under åren har många "samlevnadsinformatörer" utbildats och många av dessa arbetar fortfarande aktivt inom området på sina respektive arbetsplatser. Varje vår anordnas en tredagars utbildning i " Samhälle - Hälsa - Livskunskap" och är en temadag inom samlevnadsområdet, för att intresserade skall få möjlighet att träffas och få påfyllning.

Inom skolhälsovården/elevhälsan, på ungdomsmottagningen och Hud och Könsmottagningen i Östersund  liksom vid Barnmorskemottagningarna i hela länet bedrivs ett brett förebyggande arbete för ungdomar. Naturligtvis bedrivs även sex- och samlevnadsundervisning på många av länets skolor.

Sidansvarig: Karin Wåhlén Götzmann, tel: +4663147617, e-post: karin.wahlen.gotzmann@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-03-23

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 24/05 09:54