Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll
Foto: Fabian Fogelberg/bildarkivet.se

Bakgrund/ Nuläge

Hur och vad vi äter är direkt kopplat till vår hälsa. Patientenkäten visar att 4 000 personer i Jämtlands län som vill ha stöd att förbättra sina matvanor. Befolkningsundersökningen ”Hälsa på lika villkor” (2010) visar vidare att endast 3procent av männen och 9procent av kvinnorna i vårt län intar de rekommenderade sjukdomsförebyggande mängden grönsaker och frukt.

Kontaktinformation

Elisabeth Strömblad (barnledig)

Berit Andersson (vik för Elisabeth)
Dietist, samordnare för goda kostvanor
Tel: 070-2833609

Samma befolkningsundersökning visar att 16 procent i den vuxna befolkningen har fetma. Även om orsakerna till övervikt och fetma är många och varierande mellan individer är det allvarligt eftersom övervikt och fetma är en av de enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död i västvärlden. ”Livsmedelsverkets Matvaneundersökning (2012)” visar att 15 procent av energiintaget för vuxna kommer från godis, läsk, bakverk och snacks. Vidare beskrivs att unga män dricker stora mängder läsk och att unga kvinnor inte intar tillräckligt med D-vitamin, järn och folat.

”Hälsosamtalet i skolan” (2011) som genomförs på elever av skolsköterskor visar bland annat att 96procent av eleverna uppger att de äter skollunchen åtminstone 3-4 dagar i veckan.

Uppgifter om BMI som varje år sammanställs av Föräldrabarnhälsan visar att övervikt och fetma fortfarande är allt för vanligt bland 4åringar i länet. Även stillasittande och konsumtion av utrymmes mat är allt för högt.

I den äldre befolkningen är undervikt och undernäring vanligt och allvarligt.

Sidansvarig: Elisabeth Strömblad, tel: +4663142441, e-post: elisabeth.stromblad@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-05-09

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 14:17