Cellprovsveckan 16-21 maj 2016

Nyheter

 • Skörd vid Torsta i Ås 2016-05-30 15.46
  Ny satsning ska öka lönsamheten i länets matföretag

  I ”Creative Region of Gastronomy” pågår insatser för att öka konkurrenskraften hos företag i matens hela värdekedja, från matproducent till grossist, restaurang och handel med fler...
  ________________________________________________________________
 • Fyra personer tittar in i kameran 2016-05-27 10.54
  Pacemaker gör stor skillnad för patienter med hjärtsvikt

  En pacemaker kan göra stor skillnad för patienter med hjärtsvikt. Nu kan invånarna i Jämtland Härjedalen få sin hjärtsviktspacemaker inopererad på Östersunds sjukhus, istället för ...
  ________________________________________________________________
 • En kvinna sitter i en stol på en inglasad veranda 2016-05-27 10.50
  Man måste fortsätta att leva”

  För fyra år sedan kollapsade Eivor Alander Svärd på gymet. Läkarna konstaterade att hon har hjärtarytmi. Men tack vare en inopererad defibrillator har hon kunnat fortsätta sitt akt...
  ________________________________________________________________
 • 2016-05-27 08.39
  5 juni sista dag för inlämning av ansökan om medfinansiering


  För att Region Jämtland Härjedalen ska kunna handlägga och ta ställning till önskemål om medfinansiering av projekt till Europeiska regionala utvecklingsfonden, måste ansökan om me...
  ________________________________________________________________

Hej och välkommen...

Björn Eriksson

Björn Eriksson

… till Region Jämtland Härjedalens provisoriska webbplats!

Region Jämtland Härjedalens uppdrag är att bedriva modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet, ansvara för den regionala utvecklingen, för företagsstöd och kultur, för utbildning och forskning och en hel del annat. Det är ett brett uppdrag och det kan vi klara nu när vi samlar kompetens från olika områden i samma organisation och ser till att dra åt samma håll.

Patienter inom hälso- och sjukvården kommer inte att märka någon skillnad från tidigare, personal och rutiner är desamma. I fortsättningen kommer dock kallelser och remissvar med mera från Region Jämtlands Härjedalen – inte från Jämtlands läns landsting.

Sammanslagningen av de olika verksamheterna sker stegvis för att det

dagliga arbetet ska kunna bedrivas utan störningar. Den nya organisationen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår nybildade region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

Björn Eriksson, regiondirektör

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se

jllwwwext2/192.168.1.69